STICHTING HOUT EN MEUBEL

Nieuw onderwijsconcept hout- en meubelopleidingen in het mbo

Woerden, 12 juli 2002

Nieuw onderwijsconcept voor hout- en meubelopleidingen in het mbo

Stichting Hout & Meubel (SH&M) heeft haar onderwijsvisie en de uitkomsten van marktonderzoek samengebracht in een nieuwe onderwijsstructuur voor de meubel- en de timmerbranche. Het adviesorgaan van het ministerie van OC&W (Acoa) heeft nu een positief advies afgegeven voor invoering van de zogenaamde competentiegerichte kwalificatiestructuur. Het stelsel van mbo opleidingen in de meubel- en de timmerbranche gaat hiermee volledig veranderen. Daarmee is SH&M koploper in de komende veranderingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs. SH&M heeft nu een omslag gemaakt van het denken in afzonderlijke eindtermen naar een systeem waarin de samenhangende vermogens van de vakmensen en bedrijfsprocessen het uitgangspunt zijn. De SH&M leerbedrijven en de scholen kunnen in augustus 2003 starten met de nieuwe aanpak.

Tot die tijd werkt SH&M hard aan de ontwikkeling van de bijbehorende leermiddelen en toetsen. Tegelijkertijd start SH&M een traject waarin leerbedrijven, scholen en andere betrokkenen de gelegenheid wordt geboden om vertrouwd te raken met de vernieuwingen.

De belangrijkste veranderingen
In de nieuwe onderwijsstructuur worden de productieprocessen in de praktijk meer benadrukt. De vaardigheden, houding, kennis en inzicht van de beroepsbeoefenaar zijn voortaan de uitgangspunten in het leerproces. De vermogens die de deelnemer gaandeweg ontwikkelt en het procesgericht werken in plaats van productgericht, leveren een breder inzetbare vakkracht op. Ook kan de leerling de volgorde van de opleidingsonderdelen wat meer zelf bepalen zodat praktijk en leerproces nauw bij elkaar aansluiten.

Samenwerking
SH&M startte al in 1998 met de vernieuwing van de kwalificatiestructuur voor de meubelbranche. Tevens volgde de organisatie de ontwikkelingen naar aanpassing van de kwalificatiestructuur voor het hele beroepsonderwijs op de voet en anticipeerde op de komende vernieuwingen. Onderzoek in de timmer- en meubelindustrie leverde de benodigde informatie om, in samenwerking met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, een nieuwe structuur te ontwikkelen. Deze structuur is niet alleen gericht op het ontwikkelen van competenties maar vormt ook een betrouwbare afspiegeling van de beroepspraktijk en kan zo beter inspelen op veranderingen.

En verder
Ook de beroepsopleidingen voor de houthandel en meubelstoffering staat aanpassing te wachten. SH&M heeft inmiddels het marktonderzoek in gang gezet. Voor deze branches start de nieuwe aanpak in schooljaar 2004/2005.
De officiële ministeriële goedkeuring voor de kwalificatiestructuur timmer- en meubelindustrie verwacht SH&M na de zomer in huis te hebben.

Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tot vrijdag 19 juli: Tonny Huurman, hoofd ontwikkelcentrum SH&M Tel. 0348 420132, thuurman@shm.nl
Vanaf maandag 22 juli: Marieke Daeter, projectcoördinator ontwikkelcentrum SH&M, tel.0348 420132, mdaeter@shm.nl

12 jul 02 16:53

Deel: ' Nieuw onderwijsconcept voor hout- en meubelopleidingen in het mbo '
Lees ook