Provincie Limburg

Nieuw onderzoek naar de Romeinse wachtpost op de Goudsberg in

Valkenburg
De afgelopen twee weken is door een team van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort) onderzoek gedaan naar de archeologische resten op de Goudsberg. Hieruit blijkt dat de wachtpost veel beter in de bodem aanwezig is dan aanvankelijk werd verwacht. De gracht, gegraven rondom een vierkant plateau, is ongeveer 4 meter diep. Aan de binnenzijde was een versteviging met houten palen, waarvan er nog enkele in de grond zitten. Het plateau zelf heeft een aarden verhoging, waarop waarschijnlijk een houten palissade gestaan heeft. Op het plateau is, tot grote verbazing van de onderzoekers, niet alleen de stenen fundering van de wachttoren zelf, maar ook een deel van de stenen opbouw aangetroffen.

Het komt slechts zelden voor dat er bij opgravingen in Limburg van deze aard nog een deel van de stenen opbouw wordt aangetroffen. Sporen tonen aan dat de wachtpost rond 300 n. Chr. door brand is verwoest. Nader onderzoek kan mogelijk nog uitwijzen wat de oorzaak van de brand is geweest.

De wachtpost
Op de Goudsberg zijn in 1916 door de archeoloog Holwerda, destijds directeur van het archeologisch museum te Leiden, resten gevonden van een Romeinse wachtpost. De wachtpost ligt langs de oude Romeinse weg, op een hoge plek in het landschap (140 m boven NAP) en heeft een ver uitzicht over het Geuldal. In een klein bosje is het vierkante plateau waarop de wachtpost gebouwd is goed te herkennen in het landschap, evenals de omringende gracht. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen heeft het gebied waar de wachtpost ligt vorig jaar op kosten van de provincie en de eigenaar Vereniging voor Natuurmonumenten opgeknapt.

Via Belgica
Het archeologisch onderzoek van de afgelopen weken was nodig om meer informatie te verzamelen over de Romeinse wachtpost. Deze informatie wordt in eerste instantie gebruikt om een nieuw beheersplan voor archeologisch monument te maken. Daarnaast wordt het gebruikt voor het ontwikkelen van een zogenoemd digitaal tijdvenster met de Romeinse wachtpost als onderwerp. In dit tijdvenster zal een nauwkeurige reconstructie van de wachtpost worden gepresenteerd. Dit digitale tijdvenster wordt door de Provincie Limburg in samenwerking met de gemeente Valkenburg en de Vereniging Natuurmonumenten op de Goudsberg geplaatst in het kader van het project Via Belgica. Dit project is in het leven geroepen door de Provincie Limburg om de geschiedenis van de weg, de bebouwing langs de weg en het omringende landschap meer bekendheid te geven en weer zichtbaar te maken.

Het archeologisch onderzoek wordt verricht door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort. Ook de Provincie Limburg is betrokken bij het onderzoek.
25-9-2002 13:56

Deel: ' Nieuw onderzoek naar de Romeinse wachtpost in Valkenburg '
Lees ook