Ingezonden persbericht


Correctie

Nieuw onderzoek onderbouwt klinische waarde PROGENSATM PCA3 bij diagnosticeren prostaatkanker

Uit onderzoek in 'Journal of Urology' bleek PROGENSA PCA3-test nauwkeuriger in aantonen van prostaatkanker dan traditionele serum PSA-test

Nieuwe klinische gegevens die zijn gepubliceerd in het Amerikaanse peer-reviewed tijdschrift 'Journal of Urology'1 onderbouwen het gebruik van PROGENSA PCA3 als hulpmiddel bij het diagnosticeren van prostaatkanker. Dit recente onderzoek waaraan 570 mannen deelnamen bevestigt dat PROGENSA PCA3, 's werelds eerste genetische urinetest voor prostaatkanker, artsen waardevolle informatie kan geven die helpt bij het stellen van een diagnose.

Met de publicatie van deze studie neemt de klinische onderbouwing van PROGENSA PCA3 nog verder toe. Een gewenste ontwikkeling omdat prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland is. Omdat er tegelijkertijd nog maar weinig kennis is onder mannen van boven de 45 over prostaatkanker en de risico's, is de website www.PCA3.org geïntroduceerd.

Prof. dr. Jack Schalken van het UMC st. Radboud, zegt: "Jaarlijks worden zo'n 9000 nieuwe gevallen ontdekt en overlijden 2700 mannen aan de ziekte. Als wetenschapper heb ik aan de basis gestaan van de ontdekking van het PCA3 gen. Ik ben verheugd dat steeds meer studies de waarde van de test, die door Gen-Probe op de markt wordt gebracht, onderstrepen. De test maakt het diagnostisch proces betrouwbaarder, eenvoudiger en voorkomt onnodige biopsies die niet alleen onplezierig, maar ook pijnlijk zijn. Op de website www.PCA3.org is hier alles over te lezen."

PROGENSA PCA3, dat vorig jaar werd geïntroduceerd in Nederland, ondervangt een aantal beperkingen van bestaande diagnose-instrumenten. Zo laat de huidige PSA-test vaak verhoogde waarden zien zonder dat dit verband houdt met prostaatkanker 2,3. Hierdoor geeft een PSA-test vaak ten onrechte een positieve uitslag, wat erg belastend is voor zowel de patiënten als het zorgstelsel. In tegenstelling tot PSA is de genetische marker PCA3 alleen verhoogd als er kankercellen aanwezig zijn in het prostaatweefsel. PCA3 is dus een specifiekere indicator voor kanker dan PSA, en kan er mogelijk toe leiden dat er minder vaak onnodig biopsies worden uitgevoerd.

'Bij dit onderzoek zagen we dat de kans op een positieve biopsie-uitslag direct toenam met de PCA3-score', zegt dr. Jack Groskopf, Director of Oncology Research and Development bij Gen-Probe Incorporated en tevens hoofdauteur van het onderzoek. 'Ook konden we bewijzen dat de PCA3-score niet gekoppeld was aan de prostaatgrootte. Dat is belangrijk aangezien PSA-waarden beïnvloed kunnen worden door een toenemende prostaatgrootte onder invloed van kwaadaardige cellen.'

Bij het onderzoek in het 'Journal of Urology' werd beoordeeld of een PCA3-score samen met andere klinische informatie gebruikt kan worden om biopsie-uitslagen te voorspellen bij mannen met een hoog risico op prostaatkanker. Voor dit onderzoek werden urinemonsters verzameld van de mannen vlak voordat ze een prostaatbiopsie ondergingen. Voor 277 van deze mannen was dit hun eerste biopsie, terwijl 280 mannen eerder een biopsie hadden ondergaan waarvan de uitslag negatief was.

Bij mannen met een PCA3-score lager dan 5 was het aandeel positieve biopsie-uitslagen 14 procent, maar bij mannen met een PCA3-score hoger dan 100 was het aandeel positieve biopsie-uitslagen 69 procent. De resultaten werden niet beïnvloed door de PSA-waarden van de patiënten of het gegeven dat deze al dan niet een eerdere biopsie hadden ondergaan. De resultaten van de PCA3-test voor de patiëntengroep met een eerste biopsie en de patiëntengroep met een eerdere (negatieve) biopsie waren gelijkwaardig, met een oppervlakte onder de ROC-curve van respectievelijk 0,70 en 0,68.

'PROGENSA PCA3 kan artsen waardevolle informatie geven aan de hand waarvan zij beter kunnen beoordelen of er een prostaatbiopsie moet worden uitgevoerd', aldus dr. Groskopf.

Dit onderzoek is een aanvulling op eerder onderzoek dat door dr. Leonard Marks van de Amerikaanse Urological Sciences Research Foundation werd uitgevoerd en in 2007 in de maart-uitgave van 'Urology' werd gepubliceerd.

PROGENSA PCA3 is de eerste test met CE-markering die de aanwezigheid van PCA3 (een genetische marker voor prostaatkanker) gebruikt om prostaatkanker te voorspellen en kan in combinatie met gangbare testen worden gebruikt om een diagnose te bevestigen. 4,5,6,7 Meer dan 90 procent van de prostaattumoren bevat een hoeveelheid PCA3 die 60 tot 100 maal groter is dan de hoeveelheid goedaardige cellen. Het bedrijf DiagnoCure Inc. (TSX: CUR) is wereldwijd de exclusieve vergunninghouder met betrekking tot alle diagnostische en therapeutische toepassingen van dit gen. In november 2003 heeft Gen-Probe de exclusieve wereldwijde rechten op de diagnostische toepassing van het PCA3-gen verworven van DiagnoCure. De test wordt in de gehele Europese Unie in de handel gebracht en is in Nederland te verkrijgen via onderstaand laboratorium:

NovioGendix, Nijmegen, Mr. Rob Tweehuysen (CEO), +31 (0) 6 51369901, info@noviogendix.nl


- EINDE -

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Corine Solleveld Alyssa Eggum Porter Novelli Associate Director +31 (0) 6 54921023 Marketing Communications csolleveld@porternovelli.nl Gen-Probe Incorporated +1 858 410 8647
alyssae@gen-probe.com

Noten voor de redactie:

* De prostaat is een walnootvormige klier die zich onder de blaas en voor het rectum bevindt. De prostaat is een fundamenteel onderdeel van het mannelijk voortplantingssysteem.
* Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Volgens KWF Kankerbestrijding wordt de ziekte elk jaar bij ongeveer achtduizend Nederlandse mannen geconstateerd. Het merendeel van hen is boven de 65 jaar. In 2006 stierven ruim tweeduizend mannen aan de ziekte.
* Leeftijd is de grootste bekende risicofactor; het risico is erg laag bij mannen jonger dan 50 jaar, maar stijgt vervolgens als de leeftijd toeneemt.

Over Gen-Probe

Gen-Probe Incorporated is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van snelle, nauwkeurige en kostenefficiënte Nucleïnezuur Amplificatie Tests (NAT' s) die voornamelijk gebruikt worden voor de diagnose van ziektes en de analyse van gedoneerd bloed. Gen-Probe heeft 25 jaar ervaring met NAT's. In 2004 ontving Gen-Probe de National Medal of Technology, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor technologische innovatie, voor de ontwikkeling van een NAT voor bloedonderzoek. Het hoofdkantoor van Gen-Probe is gevestigd in San Diego in de Verenigde Staten en het bedrijft heeft ongeveer 1000 mensen in dienst. Kijk voor meer informatie op www.gen-probe.com.

Uitspraken gericht op de toekomst

Uitspraken in dit persbericht met betrekking tot de verwachtingen, overtuigingen, plannen, doelen, aannames of toekomstige gebeurtenissen of prestaties van Gen-Probe zijn geen historische feiten maar zijn uitspraken gericht op de toekomst. Dergelijke uitspraken gaan vaak, maar niet altijd, gepaard met het gebruik van woorden of frases als 'geloven', 'zullen', 'aannemen', 'verwachten', 'schatten', 'beogen', 'plannen' en 'zouden'. Uitspraken over nieuwe producten, mogelijke goedkeuring door regelgevende instanties, gebruik door afnemers en resultaten van toekomstige studies op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn voorbeelden van toekomstgerichte uitspraken. Uitspraken gericht op de toekomst bieden geen garantie voor prestaties. Ze omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en aannames die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of realisaties wezenlijk afwijken van hetgeen genoemd of geïmpliceerd is in toekomstgerichte uitspraken. Enkele van de risico's, onzekerheden en aannames die ertoe kunnen leiden dat feitelijke uitkomsten wezenlijk afwijken van uitspraken gericht op de toekomst die genoemde schattingen of prognoses omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (I) het risico dat verder onderzoek naar onze PCA3-test de hier besproken resultaten niet bevestigt, (II) het risico dat een nieuw product, zoals onze PCA3-test, niet binnen het door ons verwachte tijdsbestek of helemaal niet wordt vrijgegeven voor verkoop in andere markten, (III) de mogelijkheid dat de afzetmarkt voor ons nieuwe product, zoals onze PCA3-test, zich niet ontwikkelt zoals werd verwacht, (IV) dat we niet op een effectieve manier kunnen concurreren, (V) dat we onze huidige zakelijke samenwerkingsverbanden niet kunnen behouden en nieuwe zakelijke samenwerkingsverbanden moeten aangaan of nieuwe contracten met afnemers moeten afsluiten, en (VI) dat we voor de distributie van een deel van onze producten afhankelijk zijn van derden. Het voorgaande geeft een omschrijving van enkele, maar niet alle, factoren die invloed kunnen hebben op de mate waarin wij in staat zijn resultaten te behalen die beschreven zijn in de toekomstgerichte uitspraken. Voor aanvullende informatie over risico's en onzekerheden waar Gen-Probe mee te maken heeft en voor een bespreking van de balans en winst-en-verliesrekening en bijbehorende voetnoten van het bedrijf wordt u verwezen naar de documenten die gedeponeerd zijn bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, waaronder het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle verdere periodieke verslagen. Wij verbinden ons niet en aanvaarden nadrukkelijk geen enkele plicht om de uitspraken gericht op de toekomst bij te werken met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die plaatsvinden na de datum van dit nieuwsbericht of het optreden van daaropvolgende gebeurtenissen.

Literatuur


1 Deras et al. 2008. PCA3: A molecular urine assay for predicting prostate biopsy outcome. Journal of Urology. 179, 1587-1592.
2 Prostate Cancer Charity. The PSA test. https://www.prostate-cancer.org.uk/info/tests_psa.asp. 2007.
3 Prostate Cancer Charity. PSA background. https://www.prostate-cancer.org.uk/news/features/psa_screening.asp. 2007.
4 Groskopf J, Aubin SM, Deras IL et al. APTIMA PCA3 molecular urine test: development of a method to aid in the diagnosis of prostate cancer. Clin Chem 2006; 52(6):1089-1095.
5 Kirby R. PCA3 improves diagnosis of prostate cancer. Practitioner 2007; 251(1690):18, 21, 23.
6 Marks LS, Fradet Y, Deras IL e.a. PCA3 molecular urine assay for prostate cancer in men undergoing repeat biopsy. Urology 2007; 69(3):532-535.
7 Schalken J. Interview with Jack Schalken. PCA3 and its use as a diagnostic test in prostate cancer. Interview door Christine McKillop. Eur Urol 2006; 50(1):153-154. 8 Cancer Research UK: CancerStats. Prostate cancer risk factors - Age and ethnicity. 2007.


Deel: ' Nieuw onderzoek onderbouwt klinische waarde PROGENSATM PCA3 bij diag.. '
Lees ook