SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08
PERSBERICHT (met het oog op publicatie in de pers van 4 oktober e.k.) Installatie van het Overlegplatform Vlaamse Arbeidsbemiddelingsbureaus in de SERV

Vandaag vindt in de SERV de installatie plaats van het Overlegplatform Vlaamse Arbeidsbemiddelingsbureaus.

Dit Overlegplatform dat zal worden voorgezeten door de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme Renaat Landuyt heeft tot doel meer overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de VDAB als publieke arbeidsbemiddelingsdienst en de private arbeidsbemiddelingsbureaus (uitzendbureaus ; wervings- en selectiebureaus ; outplacementbureaus ; ...). Bedoeling is dat dit overleg ook kan uitmonden in afspraken rond konkrete samenwerkingsvormen o.m. op vlak van gegevensuitwisseling ; gebruik databanken ; melding van opengebleven vacatures ; ... Verder wordt ook gedacht aan gemeenschappelijke initiatieven o.m. voor de zgn. risicogroepen op de arbeidsmarkt maar ook bijv. inzake opleiding van konsulenten. Ook de Vlaamse regelgeving inzake arbeidsbemiddeling zal in dit Overlegplatform besproken worden.

De bij dit overleg betrokken partners zijn : Minister R. Landuyt ; de VDAB ; de erkende beroepsfederaties van de private arbeidsbemiddelingsbureaus (Upedi voor de uitzendsector ; FWS voor de wervings- en selectiebureaus ; Bexsa voor de headhunters en NVOB voor de outplacementbureaus) ; de sector van de kosteloze arbeidsbemiddeling en vertegenwoordigers van de Vlaamse sociale partners en van de Vlaamse Administratie Werkgelegenheid.

Deel: ' Nieuw Overlegplatform Vlaamse Arbeidsbemiddelingsbureaus '
Lees ook