NIBRANieuw pand voor Nationaal Centrum voor Preventie en SVPB

Het Nationaal Centrum voor Preventie en de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) zullen in december 1999 een geza-menlijk pand betrekken in Huten. In het nieuwe pand vestigen zich, naast de SVPB en het Nationaal Centrum voor Preventie, ook andere organisaties op het gebied van beveiliging. Ellen van de Berg Secretariaten verzorgt het secreta-riaat voor de Vereniging van Particu-liere Beveiligingsorganisaties (VPB), de Vereniging Beveiligingsmanagers Neder-land (VBN), de Stichting Opleidingsfonds Beveili-gingsbranche (SOBB) en de Stichting Nederlandse Register Onderzoekers en Beveiligingsadviseurs (NEROB) onder het motto 'Beveiliging Ver-enigd'. Het gebouw is een ontwerp van De Waal en Wellerdieck Architec-ten uit Amster-dam en wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV.

Deel: ' Nieuw pand voor Nationaal Centrum voor Preventie en SVPB '
Lees ook