gemeente maastricht

087 nieuw parkeer-verwijssysteem moet doorstroming bevorderen

17 september 1999

maastricht krijgt een modern parkeer-route-informatiesysteem (pris), als het aan het college van b&w ligt. de raad beslist daarover op 5 oktober aanstaande. pris is een systeem van dynamische verwijsborden, met als doel het zoekverkeer naar parkeerplaatsen te beperken. bij binnenkomst in de stad worden automobilisten over een route langs parkeergelegenheden geloodst, waarbij ze voortdurend actueel worden geïnformeerd over het aantal nog beschikbare plaatsen op elk van die gelegenheden.

in totaal worden 3250 parkeerplekken opgenomen in pris, verspreid over 10 locaties: de bekende parkeergarages, wilhelminakade, station, kennedybrug en cabergerweg. later worden maas-markt en een aantal park & ride-locaties toegevoegd.

de kosten bedragen 3,1 miljoen gulden: 1,6 voor de gemeente, 1,4 voor q-park en 0,1 voor het rijk. al in het voorjaar van 1999 kreeg de gemeenteraad van maastricht een voorstel voorgelegd om pris- aan te schaffen. een gedeelte van dit geld zou betaald moeten worden uit de opbrengst van de verkoop van de parkeergarages aan q-park. aangezien die discussie door de raad is uitgesteld, werd ook over pris geen besluit genomen.

het college acht een verder uitstel van de besluitvorming over pris ongewenst. als de gemeenteraad in oktober een beslissing neemt over pris, kan dit al in 2000 worden gerealiseerd. daarom stelt het college de gemeenteraad voor om het gemeentelijke aandeel te betalen uit een reserve, waarin extra parkeeropbrengsten worden gestort.

de raadsnota pris is een gevolg van het mobiliteitsdebat van dit voorjaar. daarin werd pris als 'snelstartproject' voorgesteld, evenals een aanpassing van parkeertarieven- en duur (persbericht 086). vandaar dat beide nota's tegelijk met de mobiliteitsnota (persbericht 088) als één agendapunt worden behandeld in de raadsvergadering van 5 oktober.

Deel: ' Nieuw parkeer-verwijssysteem Maastricht '
Lees ook