Gemeente Hilversum

Nieuw paspoort per 1 oktober

De Tweede Kamer heeft besloten de wet en regelgeving rond het Nederlandse paspoort te wijzigen. Het document zal met ingang van 1 oktober 2001 minder fraudegevoelig worden. Bij de productie zal voortaan gebruik worden gemaakt van hoogwaardige technieken die veranderingen in de persoonsgegevens moeten uitsluiten.

Deze nieuwe productiewijze brengt met zich mee dat het paspoort met ingang van 1 oktober 2001 niet meer door de gemeente zelf vervaardigd kan worden. Daarmee vervalt ook de klaar-terwijl-u-wacht-service. Na de aanvraag van een paspoort zal het drie tot vijf werkdagen duren voordat het nieuwe paspoort kan worden afgehaald.

Andere tarieven

Vanwege het gewijzigde productieproces van het nieuwe paspoort heeft de minister besloten de leges van het rijk per 1 april 2001 met f 27,50 te verlagen. Per 1 oktober worden de rijksleges nogmaals met f 4,00 verlaagd.

Ook heeft de minister besloten landelijk een maximum tarief vast te stellen: f 73,55 voor een paspoort en f 59,20 voor een Nederlandse identiteitskaart. Als gevolg daarvan worden de de kosten voor de burger uiteindelijk niet hoger.

In verband met de invoering van het nieuwe paspoort stelt het college voor om het huidige tarief (f 62,50) vanaf 1 oktober 2001 tijdelijk te verlagen naar f 58,50. Vanaf 1 maart 2002 zal een paspoort f 73,50 gaan kosten.

De Nederlandse identiteitskaart wordt volgens het voorstel wel duurder. Deze kaart kost nu maximaal f 39,60. Hoewel deze kaart van de minister f 59,20 mag gaan kosten, stelt het college voor f 50,00 te berekenen.

Foto van kind in paspoort ouders

Het bijschrijven van kinderen in een paspoort gaat vanaf 1 oktober 2001 anders. Van de kinderen komt een foto in het paspoort. Kinderen moeten ook meekomen bij het verzoek om bijschrijven. Op grond van het voorstel van de minister stelt het college voor om het tarief voor het bijschrijven van een kind in het paspoort (gelijktijdig met de aanvraag) vast te stellen op f 15,00 per kind. In dat zelfde voorstel staat dat het college ook een tarief f 35,00 voor ogen heeft als gaat om het bijschrijven van kinderen in een reeds afgegeven paspoort.

De gemeenteraad zal hierover op 12 september een besluit nemen.

Deel: ' Nieuw paspoort per 1 oktober in gemeente Hilversum '
Lees ook