Nieuw Peter Nijhoff Wandelarrangement in Drenthe


Ontspannen meanderen door het land van Hunze en Drentsche Aa

ANSEN, 20070907 -- De Stichting Peter Nijhoff presenteert op vrijdag 28 september 2007 haar tweede wandelarrangement in de provincie Drenthe. Het nieuwe arrangement heet Het Peter Nijhoff Wandelarrangement Noord-Drenthe. Acht B&B ondernemers in Noord-Drenthe hebben de route uitgezet (totaal 92 kilometer) en deze de naam Het Tweestromenlandpad gegeven. De Stichting Peter Nijhoff gaat het arrangement exploiteren. De feestelijke presentatie zal plaatshebben in Bed & Breakfast Landgoed Rheebruggen te Ansen in aanwezigheid van de gedeputeerde van de provincie Drenthe, de heer R.Munniksma en de directeuren van de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting Het Drentse Landschap.

In aansluiting op de bijeenkomst in Ansen, zal een rondleiding worden gegeven over het Landgoed Rheebruggen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch in de karaktervolle Bed & Breakfast accommodatie op het landgoed.

De Stichting Peter Nijhoff verzorgt meerdaagse doorgaande wandel- en fietsarrangementen. Naast het bekende Peter Nijhoffpad in Zuidwest-Drenthe is er nu een arrangement in Noord-Drenthe bijgekomen. De basis voor het nieuwe arrangement volgens de succesvolle Peter Nijhoff-formule wordt gevormd door het Tweestromenlandpad, een wandelroute in het beekdal van de Drentsche Aa en de Hunzevallei.
Het Tweestromenlandpad bestaat uit elf trajecten van 7 - 12 km die op verschillende manieren aan elkaar geplakt kunnen worden, zodat grote flexibiliteit ontstaat. De wandelaar kan in overleg met het boekingskantoor zelf zijn route samenstellen. Een voorbeeld: op de heuvelroute van Annen naar Schuilingsoord volgt de meanderroute van Schuilingsoord naar Spijkerboor, maar het is ook mogelijk om het pad te vervolgen met de akkerroute van Schuilingsoord naar Zuidlaren. Op deze manier kan men zowel linksom naar het noorden als rechtsom naar het zuiden lopen. Bij ieder arrangement worden drie of vier van de acht deelnemende B&B adressen ingezet. Door het grote aantal mogelijke varianten in de route en het ruime aanbod aan B&B adressen kan bijna ieder arrangement worden gerealiseerd.
Een extra attractie van het nieuwe arrangement is dat het uitgebreid kan worden met een dagje kanovaren in de nieuwe meanders van de Hunze. Het herstellen van die oorspronkelijke en kronkelende lussen van de Hunze is een natuurontwikkelingsproject van De Stichting Het Drentse Landschap. De nieuwe natuur die op deze manier ontstaat trekt nieuwe vogelsoorten aan en de vogelliefhebber kan dan ook zijn hart ophalen in deze omgeving.
Net als bij het Peter Nijhoffpad zal op den duur van het Tweestromenlandpad ook een fietsarrangement afgeleid worden.

In 2006 heeft de Stichting Peter Nijhoff haar naam aangepast. De Stichting Peter Nijhoffpad is omgedoopt tot Stichting Peter Nijhoff. Dit is gebeurd om duidelijk te maken dat wij ons niet langer uitsluitend bezig houden met het Peter Nijhoffpad, maar ook elders in de provincie actief zijn met het ontwikkelen van nieuwe arrangementen. De naamsverandering van de Stichting was mede aanleiding om de website van een nieuw jasje te voorzien. A.s. vrijdag 28 september zullen we naast het nieuwe arrangement daarom tevens onze vernieuwde website presenteren.

Programma vrijdag 28 september 2007

10.00 - 11.00 uur Ontvangst met koffie in B&B Landgoed Rheebruggen.
Adres: Rheebruggen 6 te Ansen, 7964 KR Ansen, tel. 0521 - 351706
Voor routebeschrijving zie: www.rheebruggen.nl

11.00 - 12.30 uur Wandeling en rondleiding over Landgoed Rheebruggen, eigendom van de Stichting Het Drentsche Landschap
12.30 - 14.00 uur lunch in B&B Landgoed Rheebruggen.

NB.: De pers is welkom bij de ontvangst in B&B Landgoed Rheebruggen.
Wandeling en lunch zijn uitsluitend voor genodigden.


De Stichting Peter Nijhoff wordt o.a. gesteund door de provinciale promotiecampagne:
`Da's nou Drenthe!'


Stichting Peter Nijhoff:
Rheebruggen 6 - 7964 KR Ansen - 0521 351706
info@peternijhoff.nl - www.peternijhoff.nl

logo Stichting Peter NijhoffAchtergrondinformatie:

Peter Nijhoff
Peter Nijhoff, tot zijn dood op 6 juni van dit jaar de beschermheer van de Stichting Peter Nijhoff, was meer dan 30 jaar directeur van de Stichting Natuur en Milieu. In die functie heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van Nederlandse nationale parken, waaronder het Dwingelderveld, tussen Dwingeloo en Ruinen en het Drents-Friese Wold in de regio Diever-Appelscha. Als dank voor het vele werk dat de heer Nijhoff verricht heeft, is diens naam verbonden aan een wandelroute door deze twee nationale parken en het Holtingerveld, een route van 62 kilometer in de driehoek Dwingeloo-Ruinen-Diever: het Peter Nijhoffpad.
Na het overlijden van Peter Nijhoff is zijn jongste zoon Hans bereid gevonden het beschermheerschap van de Stichting Peter Nijhoff op zich te nemen.

De arrangementen.
Het Peter Nijhoff wandelarrangement werd voor het eerst aangeboden in het jaar 2000 door enkele kleinschalige Bed & Breakfast accommodaties in Zuidwest-Drenthe. Het succes van het wandelarrangement leidde in 2005 tot het Peter Nijhoff fietsarrangement. Het wandelarrangement maakt gebruik van het Peter Nijhoffpad dat in drie of vier dagtrajecten gelopen kan worden. Het fietsarrangement is een afgeleide van het wandelarrangement. Het kent vier dagtrajecten, elk ongeveer 50 kilometer lang. Bij beide arrangementen is sprake van een `rondgang.' Dat maakt het mogelijk dat overal langs de route kan worden gestart.
Inmiddels is een tweede arrangement gerealiseerd: Het Peter Nijhoff wandelarrangement Noord-Drenthe, waarvoor het Tweestromenlandpad in het beekdal van de Drentse Aa en het stroomdal van de Hunze, de basis vormt. Een fietsarrangement in Noord-Drenthe behoort tot de plannen voor 2008. In de toekomst zal nog een derde wandelarrangement in de regio Zuidoost-Drenthe gerealiseerd worden. Er is inmiddels al contact gelegd met een eerste B&B-adres in die regio.

Wat wordt geboden?
De wandelaar/fietser overnacht op basis van logies met ontbijt bij een van de aangesloten B&B adressen. Zijn bagage wordt nagebracht en hij of zij krijgt een uitgebreid lunchpakket mee voor onderweg. Alle accommodaties zijn zorgvuldig geselecteerd en bieden een comfortabel en rustiek verblijf waarbij persoonlijk gastheerschap als zeer belangrijk wordt gezien.

Stichting Peter Nijhoff.
In 2005 werd de Stichting Peter Nijhoffpad opgericht en werd samenwerking gezocht met de drie natuurbeschermingsorganisaties die in Drenthe actief zijn: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting Het Drentse Landschap. Immers, de doelstellingen van de drie organisaties en die van de stichting sluiten goed bij elkaar aan. Wij streven ernaar om de toerist op een verantwoorde manier in contact te brengen met de fraaie natuurgebieden in Drenthe. Kleinschaligheid en extensief gebruik van de natuur zijn hierbij het uitgangspunt. Veel gebieden zijn te kwetsbaar voor massaal bezoek. Wij gaan ervan uit dat 10 keer 4 mensen de voorkeur heeft boven n keer 40 mensen. Niet veel, maar wel vaak. De samenwerking tussen onze stichting en de drie organisaties heeft geresulteerd in een gezamenlijk promotieplan voor 2006 en een gezamenlijke multifunctionele folder waarin ruime aandacht wordt geschonken aan de twee arrangementen en aan het werk van de drie natuurorganisaties.
In 2006 heeft de Stichting haar naam aangepast en werd het Stichting Peter Nijhoff. Dit is gebeurd om duidelijk te maken dat de Stichting zich niet langer uitsluitend bezig houdt met het Peter Nijhoffpad, maar ook elders in de provincie actief is met het ontwikkelen van nieuwe arrangementen.
Bij de Stichting Peter Nijhoff zijn inmiddels 18 karaktervolle, kleinschalige Bed & Breakfast accommodaties in Zuidwest-Drenthe en Noord-Drenthe aangesloten.

De presentatie op vrijdag 28 september
De bijeenkomst op vrijdag 28 september 2007 is de tweede keer dat de directeuren van natuurorganisaties bijeen komen met vertegenwoordigers van de Stichting Peter Nijhoff en op pad gaan in n van de door hen beheerde natuurgebieden. Aanwezig zullen zijn: drs.W.Alblas, directeur Groningen, Friesland, Drenthe van de Vereniging Natuurmonumenten, drs.E.A.J.Wanders, directeur regio Noord van Staatsbosbeheer en mw drs. S.van der Meer, hoofd organisatie en publiciteit van de Stichting Het Drentse Landschap. Tevens zullen aanwezig zijn de heer R.Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe, drs. A.C.Ooms, campagneleider van de campagne `Ds nou Drenthe' van Marketing Drenthe, en de Heer Hans Nijhoff en Mevrouw Lies Nijhoff, weduwe van de onlangs overleden Peter Nijhoff.

Een stukje geschiedenis.
Van oudsher verwierven de organisaties natuurgebieden om ze te behouden en te beschermen. Het publiek werd geweerd door middel van hekken en bordjes Verboden Toegang. Openstelling voor het publiek beschouwden de organisaties als een te grote bedreiging voor de kwetsbare natuur.
Inmiddels beseffen de organisaties dat ze door "eigenaar" te zijn van (Nederlandse) natuur ook zekere verplichtingen hebben aan het (Nederlandse) publiek. Tegelijkertijd is men terughoudend om een geheel nieuwe koers te gaan varen. Het ontsluiten van natuurgebieden voor publiek blijkt in de praktijk namelijk niet altijd even gemakkelijk te realiseren en soms zelfs te botsen met de beheersfunctie van de natuurbeschermingsorganisaties. Het blijft laveren tussen wat wenselijk en wat mogelijk of aanvaardbaar is.
De Peter Nijhoff arrangementen passen goed in deze nieuwe beleidsvisie. Wij leggen sterk de nadruk op de kleinschaligheid van de arrangementen. Wij geven informatie en wij dringen er bij de toerist op aan dat hij/zij voorzichtig met de natuur omgaat en niets verstoort of verontrust. Wij bieden een geheel verzorgde ontdekkingsreis door de goed bewaard gebleven natuur- en cultuurlandschappen die de provincie Drenthe rijk is. Wij zijn gastheer en gids en stimuleren de ultieme natuurbeleving bij de individuele toerist. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en liefde voor de natuur. Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook ondernemer en wij zullen dan ook proberen om ons product zo goed en zo vaak mogelijk te verkopen. De arrangementen zijn het gehele jaar door te boeken.

Stichting Peter Nijhoff, Rheebruggen 6, 7964 KR Ansen
www.peternijhoff.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar of bellen met de voorzitter:
Wolfaart Jolles - info@peternijhoff.nl - 0521-351706

Deel: ' Nieuw Peter Nijhoff Wandelarrangement in Drenthe '
Lees ook