Gemeente Amersfoort

Studentenhuisvesting niet haalbaar; Nieuw plan met commerciële- en woonfunctie voor Avislocatie

datum: 11 maart 2003

Het college van B&W geeft ruimte voor herontwikkeling van de Avislocatie op de hoek van de Kersenbaan met de Leusderweg. Eerder werd voor dit project een bouwvergunning verleend voor de realisatie van kantoren. Begin 2002 bleek het project echter niet afzetbaar in de markt, waarna ontwikkelaar Heijmans ging nadenken over herontwikkeling. De gemeente gaf in eerste instantie aan alleen mee te willen werken aan de realisering van studentenhuisvesting. Dit bleek financieel niet sluitend te krijgen. Nu er belangstelling is van marktpartijen, kan er worden herontwikkeld naar een project met een commerciële functie op de begane grond en de eerste verdieping en daarboven twee woonlagen. Nu het college heeft besloten ruimte te geven voor de herontwikkeling, wordt een artikel 19.2 procedure opgestart.

Deel: ' Nieuw plan met commerciële- en woonfunctie voor Avislocatie Amersfoort '
Lees ook