Gemeente Sittard

Van schoon naar zorg...
nieuw project aanpak personeelstekort

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gaan samen met de arbeidsbureaus, onderwijs- en welzijnsinstellingen, bedrijfsverenigingen en bedrijven het personeelstekort in de regio aanpakken.

Zoals elders in het land is ook in deze regio het personeelstekort een snel stijgend probleem. Bedrijven in de Westelijke Mijnstreek komen jaarlijks 3.000 mensen tekort. De tekorten zijn vooral te vinden in de zorg- en schoonmaaksector. Samen met uitkerende instanties waaronder de gemeenten, Cadans en Gak, Leeuwenborghopleidingen, SWES, Drielandenthuiszorg, Hago en Arbeidsvoorziening wordt het project Van schoon naar zorg ontwikkeld. Anderzijds wil men het aantal mensen met een uitkering verminderen.

Het project voor alle werkzoekenden in de regio Westelijke Mijnstreek, die willen werken in de zorg- of schoonmaaksector. Werkervaring is niet belangrijk.

Het Arbeidsbureau is verantwoordelijk voor werving en selectie, Leeuwenborgh opleidingen zorgt voor passende onderwijstrajecten terwijl Drielandenthuiszorg en Hago de zorg voor banen op zich nemen. De Drielandenthuiszorg biedt vooral vacatures voor thuishulp A, maar ook is er vraag naar verzorgingshulp B, verzorgende C en D en gespecialiseerd verzorgende E. Bij de Hago gaat het met name om schoonmakers.

Belangstelling? Bel met het Arbeidsbureau in Sittard, tel. 046-4204300 en vraag naar R. Verkerk of D. Eijdems.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Nieuw project aanpak personeelstekort gemeente Sittard '
Lees ook