Provincie Groningen


Groningen, 1 juni 1999 Persbericht nr. 125

Nieuw project voor MKB start: Duurzaam Groningen

De provincie Groningen en Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, gaan samen het project 'Duurzaam Groningen' ontwikkelen. Doel van dit project is om bij circa 300 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de economische infrastructuur te versterken en de werkgelegenheid te stimuleren op een milieuvriendelijke manier. De provincie Groningen en Syntens gaan eerst projecten opzetten en ondernemingen benaderen om hieraan deel te nemen.
Dit doen ze samen met gemeenten in de provincie, Kamer van Koophandel, brancheorganisaties en EDON. Hiervoor is, onder voorzitterschap van dhr. A. B. Sakkers, gedeputeerde Economische Zaken, een stuurgroep ingesteld.
De totale kosten van de projectontwikkelingsfase bedragen f 285.000 en worden betaald door de provincie (f 155.000,-) en Syntens.

Duurzaam Groningen

De provincie en Syntens willen voor het MKB nieuwe ontwikkelingen stimuleren op het gebied van milieu (bijvoorbeeld minder afval produceren) en energiebesparing. Hierdoor worden kosten bespaard en kunnen er hogere rendementen worden behaald. Daarnaast staat het versterken van de concurrentiepositie bij MKB-ondernemingen in de provincie centraal, door bijvoorbeeld efficiënter te werken en milieuvriendelijke producten te gebruiken die een lange levensduur hebben. Daarnaast verwacht men ook door meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen ed. die positie te kunnen verbeteren.

Deelprojecten

Circa 300 MKB ondernemingen zullen in dit project worden begeleid en ondersteund in één van de onderstaande deelprojecten:
* duurzaam ondernemen Groningen
(milieutechnologie/milieuproductontwikkeling);
* (productgerichte) milieuzorg/certificering;
* preventie (interne milieuzorg);

* gebiedsgerichte benadering (bijvoorbeeld duurzame bedrijventerreinen);

* duurzaam bouwen (onder voorbehoud).

In november 1999 wordt deze ontwikkelingsfase van het project Duurzaam Groningen afgesloten.Vervolgens zal worden besloten of het project wordt uitgevoerd. Bij een positief besluit zal het project lopen tot november 2002.
Uit de Nota Milieu en Economie van het ministerie van VROM en EZ blijkt dat economie en milieu prima samengaan. Om aan dit beleid verder gestalte te geven hebben de afdeling Milieu en het bureau Economie van de Provincie Groningen samen met Syntens Groningen de voorbereiding voor het project 'Duurzaam Groningen' gestart.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Nieuw project voor MKB start Duurzaam Groningen '
Lees ook