Gemeente Amersfoort


maart 1999

Nieuw recreatieplaatje voor Birkhoven-Noord

Een overdekte speelvoorziening voor kinderen en een kinderopvang/kinderdagverblijf. Dat zijn enkele aanpassingen in de plannen voor Birkhoven Noord. De Stichting Latei blies het plan nieuw leven in; burgemeester en wethouders gingen afgelopen week akkoord met de eerste voorstellen. Gebleven zijn de ideeën voor een golf driving range, een sauna & beautycentrum, een klimwand, een bowlingbaan en inlineskating. Het is de bedoeling dat in 2000 met de bouw wordt begonnen.

Twee jaar geleden besloot de gemeenteraad in Birkhoven-Noord een aantal recreatieve voorzieningen aan te leggen, vooruitlopend op ontwikkeling van het totale gebied Birkhoven/Bokkeduinen. De nieuwe voorzieningen moeten het Bosbad en het openluchttheater versterken en Birkhoven meer tot één recreatiegebied maken. Bovendien is Amersfoort in één klap een aantal recreatievoorzieningen rijker. De plannen die er toen lagen, zijn inmiddels wel wat veranderd. Zo bleek een skischool niet haalbaar. Ook outdoor tennis is uit het plan verdwenen. De overdekte speelvoorziening voor kinderen is toegevoegd, terwijl de horeca een andere plaats krijgt in het geheel dan voorheen.

Eerst uitwerking dan inspraak
In het verleden is er inspraak geweest over het inrichtingsplan voor Birkhoven Noord. Medio april 1999 moet er een programma van eisen liggen. Hierin staan de uiterste bouwgrenzen en bouwhoogten. Medio mei kan dan het concept-bestemmingsplan klaarliggen. Wanneer de raadscommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het geheel goedkeurt, ligt het concept bestemmingsplan ter inzage voor de Amersfoorters. De reacties worden hierin verwerkt, waarna het ontwerp-plan eind dit jaar klaar moet zijn. Dan start ook een artikel-19 procedure om vooruit te lopen op de wijziging van het bestemmingsplan. Medio april 2000 of uiterlijk juni 2000 volgt vaststelling door de gemeenteraad.

Deel: ' Nieuw recreatieplaatje voor Birkhoven-Noord in Amersfoort '
Lees ook