Cebeco Nederland


1 februari

NIEUW REGLEMENT BLOEMBOLLENBUREAU CEBECO

Met ingang van mei 1999 hanteert Bloembollenbureau Cebeco een nieuw reglement voor transacties in bloembollen, vaste planten en boomkwekerijproducten. Dit nieuwe reglement biedt belangrijke voordelen voor kopers en verkopers. Verder komt er nu duidelijkheid over de positie van de bemiddelaar in de bloembollensector en worden de aan transacties verbonden financiële risico's in hoge mate beperkt.

Het nieuwe reglement bevat belangrijke veranderingen ten opzichte van het oude reglement. Zo heeft Bloembollenbureau Cebeco (BC) een duidelijke scheiding aangebracht tussen de belangenbehartiging van respectievelijk koper of verkoper. Bemiddeling vindt uitsluitend plaats in opdracht van één partij. De bemiddelaar is weliswaar zelf geen partij, maar blijft wel betrokken bij de uitvoering van de transacties.

Mede aanleiding voor de reglementswijziging waren de effecten van de omslagregeling die BC in 1997 moest toepassen. Deze regeling bepaalt dat, in geval van wanbetaling, alle verkopers van bloembollen naar rato van hun omzet in de betreffende periode opdraaien voor de geleden financiële schade. De vele negatieve reacties op de toepassing destijds maakten volgens de directie van BC opnieuw zeer duidelijk dat het reglement op belangrijke punten niet meer voldeed aan de wensen en eisen van deze tijd. Deze impopulaire omslagregeling kan vervallen omdat het nieuwe reglement voorziet in een kredietverzekering voor verkopers. Aan verkopers wordt hierdoor volledige betalingszekerheid geboden.

Bovendien zullen de betalingen via de aparte Stichting Derdengelden lopen in plaats van via BC. Hiermee wordt bereikt dat de gelden niet meer tot het vermogen van BC behoren, waardoor de verkoper ook daar geen risico meer loopt.
De betalingstermijn is in het nieuwe reglement verkort, zodat de verkoper zijn geld sneller ontvangt dan voorheen. Als tegemoetkoming voor de snellere betaling wordt aan de kopende partij een lagere bemiddelingsvergoeding in rekening gebracht van 2,0 procent. In het oude reglement was deze vergoeding vastgesteld op 2,5 procent.

BC is van plan door middel van presentaties en discussies het bollenvak gedetailleerd te informeren over haar nieuwe reglement.

Deel: ' Nieuw reglement bloembollenbureau Cebeco '
Lees ook