Keywords: medisch, geneesmiddelen, ziektebeelden, patienten

esculaap

medibyte

NIEUW STANDAARDWERK OP HET GEBIED VAN MAAG EN DARMZIEKTEN

Bijna 10% van alle patiënten die verwezen worden naar een medisch specialist, hebben ernstige klachten op het gebied van maag- en darmziekten (NIVEL-gegevens 1998). Velen van hen moeten hiervoor een groot aantal onderzoeken ondergaan voordat een definitieve therapie kan worden ingesteld.

Bijna 10% van alle patiënten die verwezen worden naar een medisch specialist, hebben ernstige klachten op het gebied van maag- en darmziekten (NIVEL-gegevens 1998). Velen van hen moeten hiervoor een groot aantal onderzoeken ondergaan voordat een definitieve therapie kan worden ingesteld. Hiermee zijn veelal meerdere bezoeken aan verschillende specialisten gemoeid. Terwijl voorheen de ziekenhuis-organisatie een verdeling maakte tussen verschillende specialismen, is er tegenwoordig een grote tendens bij een multidisciplinair probleem de patiënt met zijn/haar specifieke ziekte centraal te stellen. Dit komt o.a. tot uiting in (poli)klinieken, waar verschillende specialisten in onderling overleg de patiënt gezamenlijk zien. Deze nieuwe aanpak heeft grote voordelen voor de patiënt aldus de Amsterdamse hoogleraar Jan van Lanschot. Hij is als maag-darmchirurg verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. "Het wordt meer en meer een multidisciplinaire aanpak. Idealiter komt de patiënt s morgens binnen en loopt als het ware door een straat van specialismen die hij of zij gelijktijdig of achter elkaar raadplegen. De moderne consument/patiënt weet dus 's avonds wat hem/haar te wachten staat. Het ziekenhuis van het nieuwe millennium is niet zozeer rondom specialismen gebouwd maar rond de patiënt en zijn of haar ziekte." Deze benadering schetst hoogleraar van Lanschot eind september (1999) tijdens de presentatie van het nieuwe standaardwerk op het gebied van maag- en darmziekten, "Gastro-intestinale chirurgie en gastro-enterologie in onderling verband". In 36 hoofdstukken en bijna 600 bladzijden behandelen ruim 100 vooraanstaande specialisten het gehele maag-darmkanaal. Prof. van Lanschot: " Dit voorbeeld van een multidisciplinaire benadering waarbij de patiënt centraal staat, is een goede leidraad in het volgende millennium. De redactie van het toonaangevende "Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde" neemt overigens in de komende nummers een groot aantal hoofdstukken over in haar kolommen. Het boekwerk is geredigeerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie (NVGIC). Het is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de wetenschappelijke verenigingen NVGE en NVGIC, Janssen-Cilag en Johnson & Johnson als erkende partners in de gastro-enterologie. Uitgever Bohn/Stafleu/vanLoghum brengt het boek met ingang van 10 oktober a.s. op de markt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw standaardwerk op het gebied van maag- en darmziekten '
Lees ook