expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD:Studiefinanciering flexibeler en ...

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
5 februari 1999

MINISTER HERMANS PRESENTEERT VERNIEUWD STELSEL STUDIEFINANCIERING:

STUDIEFINANCIERING FLEXIBELER EN EENVOUDIGER

Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs schuift de huidige maximum leeftijdsgrens voor studiefinanciering van 27 jaar naar 30 jaar. In het hoger onderwijs gaat de termijn waarbinnen een student zijn diploma moet halen van zes naar tien jaar. De aanvullende beurs wordt in het eerste jaar direct als gift verstrekt. Duale opleidingen worden aantrekkelijk gemaakt door studenten tijdens het werkgedeelte studiefinanciering te geven. De herkansingsregeling wordt verruimd voor studenten die in het eerste jaar hun studiepunten niet halen. Het in- en uitschrijven voor studiefinanciering wordt eenvoudiger. Het maandbudget gaat met 100 gulden omhoog. De studenten kunnen dit bedrag dan lenen. Het vernieuwde stelsel gaat met ingang van het studiejaar 2000/2001 in en geldt vanaf dat moment voor alle studenten met een prestatiebeurs (vanaf het studiejaar 1996/1997). De nieuwe leeftijdsgrens geldt ook voor studenten met de tempobeurs.
Dit zijn de hoofdlijnen van de nota .Flexibele studiefinanciering. Een stelsel dat past. van minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
De minister schetst in deze nota hoe binnen het huidige stelsel van studiefinanciering flexibel studeren in het hoger onderwijs mogelijk wordt. De afgelopen jaren is de behoefte aan een grotere variëteit in studiepatronen toegenomen. Niet alle studenten hebben dezelfde leer- en leefstijl en niet alle onderwijsprogramma.s stellen dezelfde eisen. Er zijn opleidingen ontstaan die afwijken in cursusduur, inschrijvingsvorm of leertraject. Voorbeelden daarvan zijn de verwante doorstroom mbo-hbo, de technische en bèta-opleidingen en de duale opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Studenten willen studeren afwisselen met werken, buitenlandse ervaring opdoen of andere maatschappelijke activiteiten verrichten. Aan deze behoefte is in de studiefinanciering tegemoet gekomen door voor iedere situatie een bijzondere regeling te treffen. Dit heeft geleid tot veel regels waardoor het overzicht is verdwenen. In de nota wordt voorgesteld over te stappen op een meer generieke regeling die flexibiliteit biedt voor alle studenten in het hoger onderwijs. Ook in het toekomstige stelsel wordt in ruil voor een beurs en een ov-kaart een tegenprestatie van de student verwacht.

RVD, 05.02.1999


05 feb 99 17:18

Deel: ' Nieuw stelsel studiefinanciering flexibeler en eenvoudiger '
Lees ook