Centraal Bureau voor Genealogie

Nieuw supplement van het Genealogisch Repertorium verschenen 7 augustus 2001 - Onlangs verscheen het nieuwe supplement op het Genealogisch Repertorium. Dit supplement geeft op familienaam gerangschikte verwijzingen naar gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten die tot 1 januari 2000 zijn verschenen.

Het Genealogisch Repertorium bestaat thans uit het tweedelig basiswerk, met literatuurverwijzingen tot 1970, en vier supplementen (1970-1984, 1985-1989, 1990-1994 en 1995-1999). Opnieuw is het supplement 1995-1999 dikker dan voorgaande supplementen, wat tekenend is voor de grote belangstelling voor de genealogie in Nederland.

Ook in dit deel geldt het drie-generatie-criterium. In een publicatie moeten drie of meer generaties van een bepaalde familie voorkomen, wil het in het repertorium worden opgenomen.
U kunt het supplement 1995-1999 (en de andere delen) bij ons bestellen: telefonisch, 070-3150510, of online. Advertentieproject 1795-1970 voltooid
7 augustus 2001 - Onlangs is het eerste gedeelte van het advertentie-project van het CBG voltooid: alle familieannonces van 1795 tot het jaar 1970 zijn opgeplakt, nagenoeg geheel verfilmd en gescand.

Aanleiding voor het project was de bezorgdheid voor de slechte kwaliteit van het krantenpapier, waarop de annonces waren gedrukt. Door het veelvuldig gebruik van het materiaal in de studiezaal zou de kwaliteit ervan alleen nog maar verder achteruit gaan.

Opplakken en verfilmen heeft meerdere voordelen. Het is een probaat middel tegen het zoekraken van losse exemplaren. Door het chronologisch opplakken zal het zoeken aanzienlijk worden vereenvoudigd (vooral bij grote namen). Bovendien zijn alle dubbelen eruit gehaald en kunnen de advertenties niet meer door elkaar raken.

In 1989 besloot de toenmalige conservator, C.W. Delforterie, om bij wijze van proef te starten met een kleine groep van vrijwilligers om de advertenties te ordenen en op te plakken. In de loop der jaren is deze groep uitgegroeid tot zo'n vijfendertig personen. Door deze groep vrijwilligers is er voor dit project een geweldige 'berg' werk verzet. Zonder hun jarenlange, belangeloze medewerking, zou dit plan nooit verwezenlijkt hebben kunnen worden. Een veel geraadpleegde collectie is door hun inzet en toewijding voor verder materieel verval behoed en veel beter toegankelijk geworden.

Inmiddels is er een begin gemaakt met de bewerking van de collectie 1970-2000. De overgrote meerderheid van degenen, die aan het oude project hebben meegewerkt, gaat 'mee' met het nieuwe project, dat, hoewel het aanzienlijk minder jaren bestrijkt, qua hoeveelheid te bewerken materiaal, min of meer gelijk is aan het oude.

Mocht u belangstelling hebben om ons als vrijwilliger te helpen bij het nieuwe project, dan kunt u contact opnemen met Mr. G. van der Beek (telefoon 070-3150551).
Laatst gewijzigd op: 07-08-01

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw supplement van het Genealogisch Repertorium '
Lees ook