Getronics


Persbericht

8 april 1999
NIEUW SYSTEEM MOBIELE RADIOCOMMUNICATIE VOOR HULPDIENSTEN


Staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en TetraNed hebben vandaag het contract ondertekend voor de levering van een digitaal systeem voor mobiele radiocommunicatie. Het is bestemd voor alle betrokken instanties bij de Openbare Orde en Veiligheid (OOV)in Nederland. Het is de bedoeling dat het systeem, C2000, vanaf 2002 wordt ingevoerd bij politie, brandweer, ambulancediensten en Koninklijke marechaussee. Het vormt dan het communicatiehart voor en tussen de diverse hulpverleningsdiensten. TetraNed is een joint venture van KPN en Getronics. Motorola levert de gebruikte techniek. De opdracht vertegenwoordigt een waarde van ƒ 433 miljoen.

Grote inbreng van kennis

Maarten Tijssens, directeur van TetraNed*, spreekt van ‘een belangrijke opdracht voor zowel TetraNed als Motorola, maar natuurlijk ook voor de betrokken hulpdiensten. Het is een complex en innovatief project. Wij zijn er echter van overtuigd dat het tot een succesvol einde wordt gebracht. Met name door de kennis die zowel TetraNed als de opdrachtgever inbrengen’. Die kennis is opgedaan tijdens jarenlange ervaring op het gebied van de aanleg en exploitatie van infrastructuren van data- en telecommunicatiegebruikers door zowel Getronics als KPN. Motorola heeft daarnaast wereldwijd ervaring met radiocommunicatiesystemen voor hulpdiensten en is een van de leidende partijen bij de ontwikkeling van de TETRA-standaard. Het C2000-systeem is daarop gebaseerd en wordt in verschillende Europese landen door OOV-diensten gebruikt of wordt binnenkort in gebruik genomen. Met C2000 is het, volgens Tijssens, de bedoeling dat ‘de Nederlandse OOV-diensten de hulpverlening aanzienlijk kunnen verbeteren. Dit niet alleen door een betere onderlinge samenwerking, maar ook door voorbereid te zijn op verwachte toekomstige ICT-ontwikkelingen’.

Lappendeken

C2000 vervangt op termijn de huidige lappendeken van afzonderlijke netwerken die nu in gebruik zijn. Alle hulpdiensten kunnen dan binnen één infrastructuur flexibel en optimaal samenwerken. Interdisciplinaire groepsgesprekken in combinatie met spraakversluiering en de mogelijkheid van dataoverdracht spelen in het nieuwe systeem een cruciale rol.

Startregio

Aan het project gaat een –voor de landelijke invoering beslissende- pilot in de regio Amsterdam vooraf. Vanaf medio 2000 wordt een jaar lang ervaring opgedaan met de techniek en de implementatie.

Beide zijn van groot belang voor een succesvolle landelijke introductie. Tijssens: ’Dit is een belangrijke fase in een ingewikkeld proces. Uiteindelijk moeten de medewerkers van de hulpdiensten optimaal kunnen werken met C2000. Pas wanneer zij tevreden zijn, mogen wij dat ook zijn’.

*TetraNed is een samenvoeging van de gebruikte TETRA-techniek en Nederland.


Getronics NV
Donauweg 10
Postbus 652
1000 AR Amsterdam
Tel. 020 - 586 14 12
Fax 020 - 586 15 68
https://www.getronics.nl

Copyright 1998 Getronics NV
Last update: 08 April 1999

Informatie: info.algemeen@getronics.nl

Deel: ' Nieuw systeem mobiele radiocommunicatie voor hulpdiensten '
Lees ook