expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Nieuwe huisstijl en nieuw telefoonnummer

Persbericht ministerie van BZK

12 november 1999

WIJZIGING TELEFOONNUMMER MINISTERIE

Op maandag 15 november 1999 krijgt het ministerie ook een nieuw telefoonnummer. Door de uitbreiding van het ministerie met een aantal organisatie-onderdelen en door toename van randapparatuur is de voorraad telefoonnummers uitgeput. Dat maakt uitbreiding van de huidige capaciteit van 2500 naar 3500 nummers noodzakelijk.

Medewerkers die nu een doorkiesnummer hebben (de laatste vier cijfers) dat begint met 6, 7 of 90 krijgen in plaats van 302 (de eerste drie cijfers) 426. Alle overige nummers veranderen helemaal.

Het algemene telefoonnummer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt (070) 426 64 26. Het nummer van de afdeling persvoorlichting wordt (070) 426 88 88 (was: 302 14 14). Het bezoek- en postadres is hetzelfde gebleven: Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ Den Haag; Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, e-mail: info@minbzk.nl, internet: www.minbzk.nl

12 nov 99 13:57

Deel: ' Nieuw telefoonnummer ministerie van binnenlandse zaken '
Lees ook