expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: NIEUW TOELATINGSBELEID VOOR .....

Ministerie van Justitie
Persbericht ministerraad
22 januari 1999

NIEUW TOELATINGSBELEID VOOR IRAANSE ASIELZOEKERS

De ministerraad heeft het nieuwe algemene ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken over Iran besproken. Ook heeft de ministerraad gesproken over de beleidsconclusie die de staatssecretaris van Justitie M.J. Cohen aan het ambtsbericht verbindt.

Het ambtsbericht geeft aan dat er bepaalde categorieën personen zijn die vervolging of onmenselijke behandeling hebben te vrezen. Intellectuelen, in het bijzonder schrijvers en journalisten, homoseksuelen en leden van de Baha.i geloofsgemeenschap lopen volgens het ambtsbericht nog altijd het risico slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen. In de asielprocedure zal worden onderzocht of een Iraniër gelet op deze informatie in aanmerking komt voor een vluchtelingenstatus of een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard.

Uit het ambtsbericht blijkt echter ook dat niet elke Iraanse asielzoeker bescherming nodig heeft. Gelet hierop heeft de ministerraad ingestemd met het beleidsvoorstel van de staatssecretaris van Justitie om Iraniërs die niet in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus of een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard niet langer uitstel van vertrek te geven.

Sinds 30 oktober 1997 voerde Nederland een uitstel van vertrek-beleid voor Iran. Andere westerse landen, zoals Duitsland, Zweden, Frankrijk en België gaan er vanuit dat Iraanse asielzoekers die na een zorgvuldige procedure zijn afgewezen, kunnen terugkeren naar Iran. Ook UNHCR huldigt dit standpunt.

Daarnaast heeft de staatssecretaris van Justitie besloten om in voorkomende gevallen herbeoordeling van beslissingen in Iraanse zaken uit 1994, 1995, en 1996 toe te staan. Daartoe zullen Amnesty International en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland zaken aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst kunnen voordragen die daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komen.

Op dit moment verblijven circa 4600 Iraniërs in de centrale en decentrale opvang.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Nieuw toelatingsbeleid voor Iraanse asielzoekers '
Lees ook