Provincie Utrecht


Persbericht
20 april 1999

NIEUW COLLEGE MEER OP WERKBEZOEK

Het college van gedeputeerde staten wil meer tijd investeren in het afleggen van werkbezoeken. Goede bestuurlijke verhoudingen met gemeenten en waterschappen, maar ook met besturen van provinciaal werkende instellingen en organisaties, vindt het college van eminent belang. Waar nodig kunnen knelpunten besproken worden maar ook de informatieve rol over en weer kan dan aandacht krijgen. GS zullen ook steeds proberen om, in overleg met de gastheren, in de programmering van de werkbezoeken een ontmoeting op te nemen met raads- en statenleden en met de lokale pers.
(Voor informatie: Susan van Vliet, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Terug

Deel: ' Nieuw Utrechts college GS meer op werkbezoek '
Lees ook