Gemeente Nuth


NIEUW VERKEERVEILIGHEIDSPLAN

De gemeente Nuth heeft als wegbeheerder de zorg voor de verkeersveiligheid op de wegen binnen haar beheersgebied. Daarvoor is in 1995 het verkeersveiligheidsplan van de gemeente Nuth vastgesteld Dit verkeersveiligheidsplan is door Verkeersadviesbureau VIA b.v. uit Vught geëvalueerd en geactualiseerd. Daarbij is gekeken naar maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan het startprogramma Duurzaam Veilig. Het startprogramma Duurzaam Veilig is een overeenkomst tussen de ministerie, provincies, gemeenten en waterschappen.

Een belangrijk verschil met het voorgaande verkeersveiligheidsplan is de nieuwe indeling van de wegen binnen de gemeente Nuth. Deze indeling houdt in dat de 30 km/h-gebieden worden uitgebreid en op een sobere manier (minder drempels of plateaus, meer extra belijning en bebording) worden ingericht. Uitgangspunt van deze sobere inrichting is dat in één oogopslag duidelijk moet zijn op wat voor soort weg, qua indeling, men zich bevindt. Naast de sobere inrichting van de 30 km/h-gebieden zal nog steeds aandacht worden besteed aan de specifieke knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid.

Het geactualiseerde verkeersveiligheidsplan ligt van 6 tot en met 28 september 2001 ter inzage in het gemeentehuis te Nuth. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis kan dit verkeersveiligheidsplan in kamer 22 (leeskamer) worden ingezien en kunnen eventuele zienswijzen schriftelijk aan het college van Burgemeester en Wethouders worden medegedeeld. Deze zienswijzen dienen uiterlijk 1 oktober 2001 bij de gemeente aanwezig te zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken met de verkeerscoördinator van de gemeente.

Deel: ' Nieuw verkeerveiligheidsplan gemeente Nuth (Limburg) '
Lees ook