expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

Nieuw vervoersverbod bijen rondom Vught

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:
Taalstraat (Vught) volgend in zuidelijke richting tot de A2. A2 volgend in noord-oostelijke richting tot Oude Gestelseweg. Oude Gestelseweg volgend in zuidelijke richting, overgaand in Pettelaarsweg , overgaand in Hemelrijkstraat tot St. Mi-chielstraat. St. Michielstraat volgend in zuidelijke richting, overgaand in Nieuwstraat, overgaand in Petrus Donderplein tot Torenstraat. Torenstraat volgend in westelijke richting, overgaand in Esscheweg, overgaand in Gestelseweg, overgaand in Bosscheweg tot Esscheweg. Esscheweg volgend in westelijke richting, overgaand in Gestelseweg, overgaand in Runsdijk. Runsdijk volgend in westelijke richting tot Dorpstraat. Dorpstraat volgend in zuidwestelijke richting tot Leunisdijk. Leunisdijk volgend in noordelijke richting, overgaand in Haarenseweg tot Overeind. Overeind volgend in noordelijke richting, overgaand in Bergenshuizenstraat tot Essche Baan. Essche Baan volgend in noordwestelijke richting tot Spar-rendaalseweg. Sparrendaalseweg volgend in noordwestelijke richting tot Scheut-selaan. Scheutselaan volgend in westelijke richting tot Helvoirtseweg. Helvoirtseweg volgend in noordelijke richting tot Kruishoeve weg. Kruishoeve weg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Loverensestraat tot Achterstraat. Achterstraat volgend in westelijke richting tot Deutersestraat., Deutersestraat volgend in noordelijke richting tot het Dongelse Kanaal. Het Dongelse Kanaal volgend in oostelijke richting tot Kampdijklaan. Kampdijklaan volgend in zuidelijke richting tot Loonsebaan. Loonsebaan volgend in oostelijke richting tot Taalstraat.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 24 juni 1999 om 17.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod bijen Vught 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit, J.F. de Leeuw, directeur-generaal LNV.

Toelichting voor de Staatscourant

In Vught is onder bijen een uitbraak van Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Teneinde verdere verspreiding van deze voor bijen besmettelijke ziekte te voorkomen is met de onderhavige regeling een vervoersverbod voor bijen binnen en vanuit het in de regeling omschreven gebied vastgesteld.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit, J.F. de Leeuw, directeur-generaal LNV.

24 jun 99 16:57

Deel: ' Nieuw vervoersverbod bijen rondom Vught '
Lees ook