expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

MIN LNV: VERVOERSVERBOD BIJEN EMMEN

Nieuw vervoersverbod voor bijen rondom Emmen
Vervoersverbod Groningen ingetrokken

In Emmen is onder bijen een uitbraak van Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Teneinde verdere verspreiding van deze voor bijen besmettelijke ziekte te voorkomen is met de onderhavige regeling een vervoersverbod voor bijen binnen en vanuit het in de regeling omschreven gebied vastgesteld.

Tevens wordt de Regeling vervoersverbod bijen Groningen1998 ingetrokken. Voor handhaving van deze regeling bestaan niet langer veterinaire gronden.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

Vanaf de kruising Nieuw Amsterdamsestraat, Veldstukken (Gemeente Emmen), de Veldstukken volgend in oostelijke richting tot splitsing Ericasestraat. De Ericasestraat volgend in noordelijke richting tot het Oranjekanaal. Het Oranjekanaal volgend in oostelijke richting tot splitsing Oranjekanaal en Bargermeerkanaal.

Bargermeerkanaal volgend in noordelijke richting tot Rondweg (N31). Rondweg volgend in noordoostelijke richting tot Houtweg. Houtweg volgend in westelijke richting, overgaand in Boslaan. Boslaan volgend in westelijke richting tot Wolfsbergenweg. Wolfsbergenweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in Haagjesweg. Haagjesweg volgend in westelijke richting tot Noordeind. Noordeind volgend in noordelijke richting tot Sluisvierweg. Sluisvierweg volgend in westelijke richting tot Melkweg. Melkweg volgend in zuidelijke richting tot Sleenerweg. Sleenerweg volgend in westelijke richting tot Slenerstroom.

Slenerstroom volgend in zuidelijke richting tot Oude rijksweg. Oude Rijksweg volgend in zuidwestelijke richting tot N 376. N 376 volgend in oostelijke richting tot Wijnbergsteeg. Wijnbergsteeg volgend in oostelijke richting tot Zandzoom. Zandzoom volgend in zuidelijke richting Wilhelmsweg. Wilhelmsweg volgend in oostelijke richting tot Zijweg. Zijweg volgend in zuidelijke richting tot Scheidingsweg. Scheidingsweg volgend in oostelijke richting tot Nieuw Amsterdamsestraat.

Artikel 2

De Regeling vervoersverbod bijen Groningen 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling wordt op 19 mei 1999 om 18.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod bijen Emmen 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

.s-Gravenhage, 19 mei 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit, J.F. de Leeuw, directeur-generaal LNV.

19 mei 99 17:20

Deel: ' Nieuw vervoersverbod voor bijen rondom Emmen '
Lees ook