Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Bijenhouderij

Nieuw vervoersverbod voor bijen rondom Putten

28 september 1999 -

In Putten is onder bijen een uitbraak van
Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Teneinde verdere verspreiding van deze voor bijen besmettelijke ziekte te voorkomen, is met de onderhavige regeling voor het in de regeling omschreven gebied een vervoersverbod voor bijen vastgesteld.


De staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren,

Besluit:

up Artikel 1

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd: vanaf de Oude Nijkerkerweg (Gemeente Putten) de weg volgend in oostelijke richting, overgaand in Oude Garderenseweg tot Oude Prinsenweg. De Oude Prinsenweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Nieuwe Prinsenweg tot Garderenseweg. Garderenseweg volgend in zuidoostelijke richting tot Hoorneweg. De Hoorneweg volgend in zuidelijke richting tot Hessenweg. Hessenweg volgend in noordelijke richting tot Millingerweg. Millingerweg volgend in oostelijke richting tot Hooiweg. Hooiweg volgend in zuidoostelijke richting tot Hoge Steeg. Hoge Steeg volgend in zuidelijke richting tot Apeldoornsestraat. Apeldoornsestraat volgend in westelijke richting tot Tolnegenweg. Tolnegenweg volgend in zuidelijke richting tot Welgelegenweg. Welgelegenweg volgend in zuidwestelijke richting tot Kieftveen. Kieftveen volgend in noordwestelijke richting tot Lange Zuiderweg. Lange Zuiderweg volgend in zuidelijke richting tot Brugveenseweg. Brugveenseweg volgend in westelijke richting, overgaand in Molenweg tot Apeldoornsestraat. Apeldoornsestraat volgend in zuidelijke richting tot Kerkstraat. Kerkstraat volgend in noordelijke richting tot Rubensstraat. Rubensstraat volgend in zuidwestelijke richting tot Rembrandstraat. Rembrandstraat volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Overhorsterweg tot Kruishaarseweg. Kruishaarseweg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Nieuwe Voorthuizerweg tot Ridderwal. Ridderwal volgend in noordelijke richting tot Veldhoefweg. Veldhoefweg volgend in oostelijke richting tot Hevelschutterweg. Hevelschutterweg volgend in noordelijke richting tot Grevenweg. Grevenweg volgend in oostelijke richting tot Blarinckhorstweg. Blarinckhorstweg volgend in noordelijke tot Knapzaksteeg. Knapzaksteeg volgend in oostelijke richting tot Huinerkerkpad. Huinerkerkpad volgend in noordelijke richting tot Oude Nijkerkerweg.

up Artikel 2

Deze regeling wordt op 28 september 1999 om 17.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

up Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod bijen Putten 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

s-Gravenhage, 28 september 1999

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overeenkomstig het door de staatssecretaris genomen besluit:

De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

(w.g.) ir. J.F. de Leeuw


Deel: ' Nieuw vervoersverbod voor bijen rondom Putten '
Lees ook