Nieuw-Vlaamse Alliantie

N-VA viert 10.000ste lid (07/07/02)

Op de eerste meeting van de Nieuw-Vlaamse Alliantie op 2 december 2001 toonde de buitenwereld zich verrast door de melding van voorzitter Geert Bourgeois dat de partij reeds 4.000 leden telde en spoedig de kaap van de 5.000 zou ronden. Bourgeois werd daarentegen een delirium toegedicht wanneer de N-VA-voorzitter begin dit jaar een nog hoger gegrepen doelstelling lanceerde: 10.000 leden tegen 11 juli.

Vandaag kondigt Vlaams parlementslid en N-VA-partijsecretaris Kris Van Dijck aan dat de doelstelling werd bereikt. Meer nog, de N-VA telt intussen al 10.200 leden. Elke dag nog komen er nieuwe leden bij.

Van Dijck verheugt zich over het feit dat de partij opvallend veel jonge leden heeft geworven en dat bijna eenderde (2.800) van de N-VA-leden volstrekt nieuw is en dus nooit enige binding had met de vroegere Volksunie.

De N-VA werd echter niet alleen horizontaal maar ook verticaal stevig uitgebouwd. Zo telt de partij een kleine 200 lokale afdelingen en een totaal van 248 lokale mandatarissen waarvan 32 schepenen, 6 burgemeesters en 6 OCMW-voorzitters. Ook deze groep breidt nog steeds uit.

Van Dijck toont zich, net als Geert Bourgeois, uitermate trots over dit resultaat. Volgens de algemeen secretaris bewijst dit resultaat dat jong en oud terug interesse, en zelfs enthousiasme kán opbrengen voor een politieke partij. Maar dan wel voor een politieke partij met een klare visie en duidelijke stellingnames, ronduit en rechtlijnig, zonder taboes. Een partij die consequent is in haar politiek denken én handelen, omdat ze de kracht heeft van de eigen overtuiging.

Het enthousiasme en de onderlinge solidariteit bij de N-VA illustreert Kris Van Dijck met de huldiging van het 10.000 lid van de N-VA, niet toevallig terug een jongere. Maandag 8 juli zetten Van Dijck en plaatselijk kamerlid Karel Van Hoorebeke de 19-jarige Pieter Van Meirhaege uit Gavere in de bloemetjes. De N-VA afdeling van Alveringem schenkt Pieter een gouden N-VA speld.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Kris Van Dijck, algemeen secretaris

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw-Vlaamse Alliantie viert tienduizendste lid '
Lees ook