Nederlands Huisartsen Genootschap


NIEUW: Het Voorschrijfbestand

26 juli 2002

Het resultaat van het project Voorschrijfbestand in opdracht van het NHG is gerealiseerd. Het Voorschrijfbestand maakt vanaf juni 2002 vast onderdeel uit van de G-Standaard, de bestanden met allerlei informatie over geneesmiddelen (voorheen de KNMP-taxe).

Het Voorschrijfbestand biedt een oplossing voor de huidige problemen rondom voorschrijven op stofnaam, zoals ampullen, FNA-receptuur zonder werkzame stof en inhalatie-middelen. De geneesmiddelen in het voorschrijfbestand bevatten alle kenmerken die relevant zijn voor de arts bij het voorschrijven. Andere informatie liggen vast in andere delen van de G-Standaard. Hierdoor biedt het voorschrijfbestand een goede basis voor de communicatie tussen voorschrijver en apotheker. Bovendien kunnen de contra-indicaties nu afgestemd worden op producten uit het voorschrijfbestand waardoor de controle op contra-indicaties aansluit bij voorschrijven op stofnaam. Meer informatie over de aanleiding van het project, over welke problemen hiermee zijn aangepakt en de gekozen oplossing is te vinden in het document voorschrijfbestand.pdf voorschrijfbestand.pdf.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot: Erica Bastiaanssen, staflid automatisering: e.bastiaanssen@nhg-nl.org

Deel: ' Nieuw voorschrijfbestand voor huisartsen '
Lees ook