TuinbouwNet


Nieuw voorstel bananenregime lost problemen nog niet op

De Europese Commissie heeft voorgesteld om tot het jaar 2006 vast te houden aan een systeem met invoercontingenten voor bananen. Met deze opstelling van de Commissie blijven er problemen over de verdeling van de contingenten, zo verwacht het Productschap Tuinbouw (PT).

Het productschap is wel te spreken over het feit dat de EU vanaf 2006 toe wil naar een meer normale tariefstructuur zonder contingenten voor de import van bananen in de Unie. In de overgangstermijn blijven de twee oude importquota's van in totaal 2,5 miljoen ton bestaan.

Dit contingent (2,5 miljoen ton) is nu toegankelijk voor de import van bananen uit alle vroegere Europese koloniën (ACP-landen), inclusief de zogenoemde traditionele ACP-landen. Hierbij geldt geen heffing voor bananen uit de vroegere koloniën. Voor zogeheten dollarbananen (uit Midden- en Zuid-Amerika) wordt een invoerheffing van 75 euro per duizend kilo aangehouden.

Daarnaast stelt de EU een nieuw invoercontingent van 850.000 ton open, dat zowel voor bananen uit alle ACP-landen als voor dollarbananen toegankelijk is. De hoogte van het tarief wordt op basis van inschrijving bepaald met een preferentie van 275 euro voor ACP-landen. Op dit moment is nog onbekend hoe het quotumsysteem beheerd zal worden.

Deel: ' Nieuw voorstel bananenregime lost problemen EU nog niet op '
Lees ook