Carros

Nieuw wetsvoorstel drijft de kosten op

(09 oktober 2001)

LeasePlan gaat er vanuit dat het tijdens Prinsjesdag aangekondigde wetsvoorstel met betrekking tot de fiscale bijtelling gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van zijn klanten. In veel gevallen zou (een deel van) de woon-werkafstand als privé-kilometers aangemerkt moeten worden, waardoor de berijders sneller een hoger tarief bijtelling krijgen.

De kosten voor de werkgevers zullen toenemen dankzij de aanpassing van de bijtellingsregeling. Mensen die meer dan 30 kilometer van hun werk wonen, zullen minder gemakkelijk in aanmerking komen voor een lagere bijtelling. Dus betalen ze de volle 25% en daardoor verdwijnt de prikkel om de lease-auto voor privé-gebruik te laten staan. Dat komt het milieu niet ten goede en het drijft de kosten voor de werkgevers op. , aldus Berno Kleinherenbrink, Algemeen Directeur van LeasePlan. Ik begrijp ook niet waarom een nieuwe regeling van nog geen jaar oud nu al weer aangepast moet worden. De huidige regeling functioneert redelijk. Met nu al weer een wijziging wordt het een stuk complexer. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met medewerkers die het afgelopen jaar op basis van de huidige regeling verplichtingen zijn aangegaan, die in de nieuwe regeling een ander kostenplaatje met zich meebrengen.

Kilometers registeren
Uit een recent onderzoek van LeasePlan onder ruim 1.000 leaserijders blijkt dat dit jaar 35% een kilometeradministratie bijhoudt. Enkele jaren geleden schommelde dat percentage tussen de 15 en de 20. Een derde van die groep verwacht dit jaar minder dan 500 kilometer privé te rijden, een derde denkt niet boven de 4.000 kilometer uit te komen en de rest gaat uit van een privé-kilometrage onder de 7.000.

Handmatig kilometers bijhouden
Van de berijders die hun kilometers bijhouden blijkt dat 86% dat handmatig doet in een logboek. De resterende 14% gebruikt modernere toepassingen voor het registreren van kilometers, zoals de palmtop (4%), de mobiele telefoon (4%), het internet (3%) of een black box (3%).

Deel: ' Nieuw wetsvoorstel drijft de kosten leasen op '
Lees ook