Wageningen, 5 juli 1999

PERSBERICHT

Nieuw Zeegangs- en Manoeuvreerbassin bij MARIN in bedrijf

Op 21 juni jl. is bij het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) te Wageningen, een nieuw Zeegangs- en Manoeuvreerbassin in gebruik genomen. In dit bassin wordt met schaalmodellen onderzoek gedaan naar het gedrag, de veiligheid en de inzetbaarheid van schepen in golven en naar het manoeuvreergedrag van schepen. Door het geavanceerde systeem om golven te simuleren en de mogelijkheid om manoeuvreer- en zeegangsonderzoek gecombineerd uit te voeren, is deze hydrodynamische onderzoeksfaciliteit uniek in de wereld.

De bouw van dit bassin is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking van de Overheid en is de eerste fase van een
groot moderniseringsprogramma van MARIN. Het nieuwe bassin versterkt de concurrentiepositie van MARIN, zodat zij haar positie als toonaangevend instituut
op dit gebied ook in de toekomst kan vasthouden en versterken. Met het onderzoek aan schepen, transporten en offshore-concepten in deze nieuwe faciliteit kan MARIN invulling geven aan haar missie van kennisontwikkeling en dienstverlening voor de maritieme industrie.

Het Zeegangs- en Manoeuvreerbassin is 170 meter lang, 40 meter breed en 5 meter diep. Dankzij deze afmetingen is het mogelijk om in alle voorkomende weersomstandigheden willekeurige manoeuvres met schaalmodellen van schepen uit te voeren tot een snelheid van 60 knopen (meer dan 100 km/uur). Met 331 onafhankelijk van elkaar aangestuurde golfopwekkers kunnen zeer nauwkeurig golven van verschillende hoogte, richting en karakter gesimuleerd worden. Het bassin wordt over de volle breedte overspannen door een sleepwagen en traverserende sub-wagen, welke de modellen door het bassin volgt. Het model kan in deze beweging ook vastgehouden worden om de krachten op het model te kunnen bepalen. Hiervoor is tevens een roterende-arm functionaliteit aanwezig.
Het eerste project in het nieuwe bassin is het Libra Project, een cruiseschip dat de Duitse scheepswerf Meyer Werft in opdracht van Star Cruises gaat bouwen. In dit project worden de prestaties en de veiligheid van het cruiseschip in dienst-omstandigheden en in stormcondities beproefd.

Het nieuwe Zeegangs- en Manoeuvreerbassin zal samen met het nieuwe Offshorebassin en de gerenoveerde Vacuümtank, in het voorjaar van 2001 tijdens een internationaal MARIN symposium te Wageningen, officieel geopend worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Mw. M. Philipsen, PR & Communicatie, tel: 0317-493377

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw Zeegangs- en Manoeuvreerbassin bij MARIN in bedrijf '
Lees ook