Gemeente Woerden

Nieuwbouw Batensteinbad

De nieuwbouw van het Batensteinbad; al lange tijd wordt hierover gesproken, geschreven, gediscussieerd en gedebatteerd. Het moment dat de nieuwbouw van start gaat, lijkt nu dichtbij te komen. Op deze plaats kunt u lezen wat de laatste ontwikkelingen zijn en wat de komende periode gaat gebeuren.

De gemeenteraad beslist uiteindelijke over de toekomst van het Batensteinbad. De laatste keer dat de raad sprak over het bad, was op 31 mei. De raad heeft toen het volgende besloten:


* het oorspronkelijke voorstel (vernieuwbouw op dezelfde locatie) wordt verder uitgewerkt.

* hierbij wordt uitgegaan van een bouwperiode van dertien maanden en een sluiting van het bad in de zomer/najaar 2002.
* de raad behandelt in november van dit jaar het investeringsvoorstel.
Als de gemeenteraad in november akkoord gaat met het investeringskrediet, kan begin 2003 het nieuwe bad klaar zijn. Zo kan het er dan uitzien!

Het nieuwe complex heeft de volgende mogelijkheden:


* wedstrijd/instructiebad van 15 x 25 meter
* instructiebad van 12 x 7 meter

* recreatiebad met peuter/kleuterbassin van circa 240 m2
* buiten: zon- en ligweide en een peuter/kleuterbassin met nieuwe waterglijbaan

* horecagelegenheid

* fitnesscentrum van Ten Tije

Wat gebeurt er momenteel?
Tussen de raadsvergaderingen van mei en november zit een lange periode. Deze tijd hebben de betrokken medewerkers en partijen echter hard nodig om de plannen verder uit te werken. Denkt u eens aan:
- veel overleg met de architect en het bouwbedrijf
- uitwerken planning

- alle kosten nogmaals op een rijtje zetten en controleren
- aanvragen subsidies en vergunningen

- doornemen juridische en fiscale aspecten

- in kaart brengen onderhoudsprogramma

- overleg met de diverse vaste gebruikers van het bad
Veel gestelde vragen
Bij de gemeente en het zwembad komen regelmatig vragen binnen over de nieuwbouwplannen. Op deze website leest u een aantal van deze vragen.

Hoelang gaat het bad dicht?
Dat tijdens de verbouw het bad een tijdje dicht moet, is duidelijk. Op dit moment gaan we uit van een sluitingsperiode van ongeveer zes maanden, vanaf mei 2002. De zomer heeft steeds de voorkeur gehad, omdat het dan het minst druk in het bad is. Met de vaste gebruikers is overleg over de overbrugging van deze periode. Een aantal verenigingen zal in ieder geval tijdelijk gebruik gaan maken van het zwembad Harmelen. De zwemlessen verhuizen misschien ook (voor een deel) naar Harmelen. Het zwembad inventariseert momenteel of hiervoor belangstelling is en of dit in het rooster is in te passen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de uitkomsten van de raadsvergadering van november.

Gaat de gemeente het bad zelf exploiteren?
Het beheer en onderhoud van een zwembad complex vergt veel deskundigheid. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de exploitatie uit te besteden aan een professionele marktpartij. Het staat nog niet vast welke partij dit gaat worden. De gemeente stelt als subsidieverstrekker uiteraard strenge eisen aan een exploitant. We hopen u hierover in het najaar meer duidelijkheid te verschaffen.

Planning

Heden
Diverse voorbereidingen.

November 2001
De raadscommissie FESM (Financien, Educatie, Sport en Monumenten en vervolgens de gemeenteraad behandelen het voorstel voor het investeringskrediet.

December 2001
Als de raad positief heeft besloten: de nieuwbouw start.

Mei-oktober 2002
Het bad is tijdelijk gesloten.

November 2002
Het nieuwe wedstrijdbad wordt in gebruik genomen.

Januari 2003
Het gehele nieuwe zwembad is klaar.

Deze planning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Heeft u vragen?

Wellicht heeft u na het lezen van deze informatie vragen of wilt u iets bespreken. Bij de volgende medewerkers van de gemeente kunt u hiervoor terecht:

Bouw van het complex:
Jan van Leer, 428 344

Sportbeleid
Elise van Andel, 428 475

Communicatie:
Sandra de Geeter, 428 829

Deel: ' Nieuwbouw Batensteinbad in Woerden '
Lees ook