OPENLUCHTMUSEUM

NIEUWBOUW OPENLUCHTMUSEUM NIET OP TIJD GEREED

Arnhem, 16 maart 2000

Nieuw Entreepaviljoen en HollandRama Openluchtmuseum gefaseerd open

De in maart 1999 gestarte nieuwbouw van het Nederlands Openluchtmuseum zal bij de aanvang van het nieuwe seizoen 2000 nog niet volledig gereed zijn. Het museum ziet, ondanks de enorme inspanningen die de afgelopen maanden zijn geleverd, geen kans zowel HollandRama als het Entreepaviljoen tijdens het paasweekeinde al toegankelijk te maken voor de bezoekers. Op 21 april zijn het museumpark en het nieuwe entreepaviljoen gewoon geopend. Vanaf 3 mei zijn de tentoonstellingen in de Nieuwbouw voor het publiek toegankelijk. En vanaf 18 mei . daags na de officiële opening door Staatssecretaris Dr. F. van der Ploeg . kunnen bezoekers instappen in het nieuwe HollandRama.

Deze gefaseerde opening van het vernieuwde Openluchtmuseum is het gevolg van een vertraagde start van de bouw en een, naar nu blijkt, te optimistische inschatting van de mogelijkheden om deze vertraging in te lopen. Vanzelfsprekend zullen in de eerste drie weken van het seizoen, tot aan de openstelling van het HollandRama, gereduceerde tarieven worden gehanteerd.

Vertraagde start
Door de .stelselwijziging Rijkshuisvesting. ontstonden er in 1999 onverwacht structurele financieringsproblemen rond de Nieuwbouw. De hoogte van de huurtarieven die daardoor aan het Ministerie van VROM (eigenaar van de dienstgebouwen) betaald moesten worden, vielen veel hoger uit dan in eerste instantie was begroot. Het probleem werd uiteindelijk in goed overleg met staatssecretaris Van der Ploeg opgelost, maar daarmee liep het bouwproject wel drie maanden vertraging op. In samenspraak met betrokken partijen als de aannemer, het projectbureau, ontwerpers, diverse leveranciers en andere uitvoerende partijen, besloot het museum toch alles op alles te zetten om de oorspronkelijke streefdatum, 21 april 2000, te halen. Door het in elkaar schuiven van planningen en de enorme inzet van externe medewerkers én de eigen medewerkers, heeft het er lange tijd naar uit gezien dat het schier onmogelijke toch zou gaan lukken. Het museum slaagde er wel in om twee maanden vertraging in te lopen, maar de derde maand was uiteindelijk toch net iets teveel gevraagd.

HollandRama
In 1999 is het Openluchtmuseum begonnen aan de bouw van een nieuw Entreepaviljoen en HollandRama. Beide gebouwen zijn ontworpen door het Delftse architectenbureau Mecanoo. Het Entreegebouw herbergt onder meer twee ruime tentoonstellingszalen, een koffiehuis en een museumwinkel. In HollandRama maakt de bezoeker in een tijdcapsule een wonderlijke herinnerings-reis' door de alledaagse geschiedenis. De totale investering bedraagt zo.n 37 miljoen gulden.


Deel: ' Nieuwbouw Openluchtmuseum niet op tijd gereed '
Lees ook