Praktijkonderzoek Veehouderij

Kijkdag! Nieuwbouw voor biologische varkens in Raalte

29 januari 2003

De nieuwbouw voor biologische varkens op het Praktijkcentrum Raalte is ver gevorderd. De onderbouw (in de grond) is gereed. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bovenbouw en als alles goed verloopt zal men in mei starten met het inrichten van de stal.

Op woensdag 29 januari van 13:00 tot 16:00 uur organiseert Praktijkonderzoek Veehouderij een Kijkdag op het Praktijkcentrum Raalte om de nieuwbouw te bezichtigen. Medewerkers van Praktijkonderzoek Veehouderij en betrokken bouw- en installatiebedrijven zijn ter plekke aanwezig om u rond te leiden en nader te informeren over het lopende bouwproces.

Innovaties

Afgelopen september is men begonnen met de nieuwbouw van een biologische vermeerderingsstal. Gelijktijdig is de bouw van een nieuwe biologische vleesvarkensstal gestart. Dit om een gesloten eenheid van 100 biologische zeugen te realiseren. Op Praktijkcentrum Raalte heeft men in voorgaande jaren divers oriënterend onderzoek uitgevoerd, op grond waarvan nu een definitieve bouw plaatsvindt. Zowel in de onder- als in de bovenbouw worden diverse innovaties doorgevoerd.

Praktijkcentrum Raalte biedt tijdens het bouwproces een aantal keer de mogelijkheid zich op de hoogte te stellen van de diverse aspecten bij het ontwerp en bouw van deze stallen. De eerstkomende kijkdag is woensdag 29 januari van 13.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom op het bouwterrein van de stallen, toegankelijk direct vanaf de Drosteweg, voorbij de bestaande proefaccommodaties.

De te bezichtigen onderdelen zijn: het puttenplan, het mestafvoer- en rioleringssysteem, het ontwerp voor de inrichting van de stallen, en de eerste fase van de bovenbouw van de vermeerderingsstal.

Uw deelname aan de Kijkdag is kosteloos. De Kijkdag wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het onderzoeksprogramma Biologische Veehouderij, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit en Researchinstituut in opdracht van het ministerie van LNV.

Neem voor meer informatie contact op met Praktijkcentrum Raalte, tel. 0572-352174. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Bezoekadres:

Praktijkcentrum Raalte
Drosteweg 8
8101 NB RAALTE

Meer informatie over Praktijkcentrum Raalte vindt u hier.
---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 22-01-2003 16:50.

Deel: ' Nieuwbouw voor biologische varkens in Raalte '
Lees ook