PERSBERICHT

Devote plaatst nieuwe aandelen in verband met overname van Insite B.V.

In aansluiting op het persbericht van 12 januari jl. maakt de Raad van Bestuur van Devote N.V. ('Devote') bekend dat ten behoeve van de volledige overname van Insite B.V. ('Insite') 465.792 nieuwe gewone aandelen zijn uitgegeven. Deze aandelen zijn geplaatst zowel bij de aandeelhouders van Insite als bij binnen- en buitenlandse institutionele beleggers tegen een koers die is gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van de afgelopen 2 beursdagen. Deze uitgifte bedraagt 9,5% van het uitstaande aandelenkapitaal. De plaatsing bij institutionele beleggers is verzorgd door Kempen & Co.

De nieuwe uitgegeven aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en volgende boekjaren. Toelating van de nieuwe aandelen tot de notering op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. zal worden aangevraagd.

Bunnik, 13 januari 2000
Raad van Bestuur van Devote N.V.

Voor nadere informatie:
Ir. R.J. Verweij, voorzitter Raad van Bestuur
Tel.: 030 656 90 10
Website: www.devote.nl
www.insite.nl

Deel: ' Nieuwe aandelen Devote na overname van Insite B.V. '
Lees ook