Gemeente Leeuwarden

Afvalinzameling in 2003: een nieuwe aanpak

GCP wagen In de brochure Nieuwe Aanpak Afvalinzameling in 2003 leest u welke wijzigingen de gemeente in 2003 op het gebied van afvalinzameling doorvoert. De belangrijkste verandering is dat u zelf mag kiezen hoeveel afvalcontainers u wilt gebruiken en dat u uw containers kunt omruilen voor grotere of kleinere exemplaren. Maakt u geen gebruik van rolcontainers, omdat u in hoogbouw of in de binnenstad woont, dan verandert er voor u weinig.

De brochure Nieuwe Aanpak Afvalinzameling in 2003 is huis aan huis verspreid. Het kan zijn dat u de brochure niet heeft ontvangen, omdat u bijvoorbeeld een NEE/NEE-sticker op uw brievenbus heeft. Wilt u de brochure toch lezen dan kunt u m afhalen aan de centrale balie van Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden aan het Oldehoofsterkerkhof 2 of bij Fryslân Miljeu aan de Hidalgoweg 5. Via het Digitaal loket, Milieu & afval is de brochure te downloaden in .pdf-formaat.

De afvalstoffenheffing: Tarieven in 2003

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft voor 2003 de volgende tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld:

Eenpersoonshuishouden

192 per jaar

Meerpersoonshuishouden

227 per jaar

Extra grijze rolcontainer (240 liter)

110 per jaar extra

Extra groene rolcontainer (240 liter)

gratis

Containers omruilen

gratis

Tot voor kort werd de afvalstoffenheffing verrekend in de energienota van Essent. Dat gaat veranderen. Met ingang van 2003 int de gemeente Leeuwarden de afvalstoffenheffing en ontvangt u in de loop van het jaar een aanslag van de gemeente.

Informatie

De antwoorden op de meest gesteld vragen vindt u hier.

Heeft u vragen, klachten of wilt u meer informatie over afval? Kijk dan in het Digitaal loket, Milieu & Afval of bel met Fryslân Miljeu, telefoon 0900 - 210 0215.

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Bel dan met het team Belastingen van de gemeente Leeuwarden, telefoon 058 - 233 8818.

Deel: ' Nieuwe aanpak Afvalinzameling in 2003 Leeuwarden '
Lees ook