Gemeente Leeuwarden

Afvalinzameling in 2003

Een nieuwe aanpak

GCP wagen In week 5 en 6 is bij bijna alle huishoudens in Leeuwarden de brochure Nieuwe Aanpak Afvalinzameling in 2003 bezorgd. In deze brochure van de gemeente leest u welke wijzigingen in 2003 op het gebied van afvalinzameling worden doorgevoerd.

De belangrijkste verandering is dat u zelf mag kiezen hoeveel afvalcontainers u wilt gebruiken en dat u uw containers kunt omruilen voor grotere of kleinere exemplaren. Maakt u geen gebruik van rolcontainers, omdat u in hoogbouw of in de binnenstad woont, dan verandert er voor u weinig.

Het kan zijn dat u de brochure Nieuwe Aanpak Afvalinzameling in 2003 niet heeft ontvangen, omdat u bijvoorbeeld een NEE/NEE-sticker op uw brievenbus heeft. Wilt u de brochure toch lezen dan kunt u m afhalen aan de centrale balie van Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden aan het Oldehoofsterkerkhof 2 of bij Fryslân Miljeu aan de Hidalgoweg 5. Via het Digitaal loket, Milieu & afval is de brochure te downloaden in .pdf-formaat.

De afvalstoffenheffing: Tarieven in 2003

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft voor 2003 de volgende tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld:

Eenpersoonshuishouden

192 per jaar

Meerpersoonshuishouden

227 per jaar

Extra grijze rolcontainer (240 liter)

110 per jaar extra

Extra groene rolcontainer (240 liter)

gratis

Containers omruilen

gratis

Tot voor kort werd de afvalstoffenheffing verrekend in de energienota van Essent. Dat gaat veranderen. Met ingang van 2003 int de gemeente Leeuwarden de afvalstoffenheffing en ontvangt u in de loop van het jaar een aanslag van de gemeente.

Informatie

Heeft u vragen, klachten of wilt u meer informatie over afval? Kijk dan in het Digitaal loket onder het onderwerp Milieu & Afval of bel met Fryslân Miljeu, telefoon 0900 - 210 0215.

Deel: ' Nieuwe aanpak afvalinzameling Leeuwarden in 2003 '
Lees ook