Gemeente Helmond


27 juni 2002
Nieuwe aanpak bestrijding illegale posters


- Organisatoren evenementen aangepakt -

Sinds 5 juni zijn organisatoren van een evenement verantwoordelijk voor illegaal geplakte posters, waarop een evenement wordt gecommuniceerd dat door hen wordt georganiseerd.

Een organisator die illegaal posters laat plakken, begaat een overtreding. Wanneer voor de eerste keer wordt geconstateerd dat hij posters illegaal heeft laten plakken, krijgt hij van de gemeente een schriftelijke waarschuwing.
Worden voor een tweede keer posters aangetroffen die de organisator illegaal heeft laten plakken, legt de gemeente hem een dwangsom op. De hoogte van deze dwangsom varieert tussen 500,- en 5.000,- afhankelijk van de aard en omvang van de overtreding.

Deze nieuwe aanpak is mogelijk door een wijziging in de Algemene Politieverordening Helmond 1978. De gemeente Helmond wil daarmee illegale reclame een halt toeroepen. De illegale reclame doet afbreuk aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Met medewerking van de Stichting Stadswacht Helmond wordt nu genventariseerd welke posters illegaal zijn geplakt. De organisatoren van de evenementen die op deze posters staan vermeld, kunnen binnenkort een waarschuwingsbrief verwachten.

Helmond tweede in Nederland
Voorheen konden alleen diegenen worden bekeurd die op heterdaad werden betrapt op het illegaal plakken van posters. De aanpak die de gemeente Helmond hanteert, wordt momenteel alleen nog toegepast in Den Haag. Daar is het een succes! Helmond is daarmee de tweede gemeente in Nederland die deze aanpak hanteert.

De gemeente biedt de organisatoren de gelegenheid hun evenementen aan te kondigen via borden rond lantaarnpalen.

Deel: ' Nieuwe aanpak bestrijding illegale posters in Helmond '
Lees ook