Gemeente Emmen


Persbericht natuurbad, 22 februari 2000

Nieuwe aanpak Natuurbad de Zandpol

De gemeente Emmen en de stichting Natuurbad de Zandpol zijn op één lijn gekomen voor wat betreft de aanpak rond Natuurbad de Zandpol. Na een wat moeizaam verlopen aanloopperiode hebben beide partijen er alle vertrouwen in dat het in het komende seizoen goed zal verlopen. Er zijn afspraken gemaakt over het water- en groenonderhoud, beheer van het gebouw, de toegankelijkheid en over de aanwezigheid van een 'aanspreekpersoon' bij mooi zwemweer.

De gemeente zal er voor zorgen dat het bad tijdig wordt schoongemaakt. Ook het onderhoud van de speelweiden en het bosgebied komt voor rekening van de gemeente. Als alles volgens plan verloopt staat er, nog voor het nieuwe seizoen aanbreekt, een volledig opgeknapt gebouw. Hierin worden de kiosk, nieuwe toiletten en de vorig jaar zo gemiste kleedruimte ondergebracht.

Beheer

De stichting Natuurbad de Zandpol heeft het beheer van dit gebouw in handen. Ook onderhoudt de stichting contacten met de gemeente en met de stichting Buurtbeheer. De stichting Buurtbeheer gaat een 'hulpconciërge' inzetten bij het bad, die allerlei werkzaamheden kan verrichten en een oogje in het zeil kan houden.

Activiteiten

Ook is het de bedoeling om evenals als vorig jaar, activiteiten te organiseren zoals een zeskamp. Zoals de gemeenteraad vorig jaar heeft besloten moet dit prachtige natuurgebied een openbaar karakter hebben. Het zal dan ook te allen tijde toegankelijk zijn voor wandelaars. De afspraken zoals die nu tot stand zijn gekomen worden ook door het Plaatselijk Belang Zandpol en door Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord ondersteund. Hiermee komt er een einde aan een lange periode van onduidelijkheid rond het Natuurbad de Zandpol.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

Deel: ' Nieuwe aanpak Natuurbad de Zandpol gemeente Emmen '
Lees ook