Nieuwe aanpak om 330 kwetsbare jongeren aan werk of opleiding te helpen

Nieuwe aanpak om 330 kwetsbare jongeren aan werk of opleiding te helpen

Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Diverse organisaties in de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gaan samenwerken om de komende twee jaar tenminste 330 kwetsbare jongeren tot 27 jaar aan (leer)werk of een opleiding te helpen. Jongeren zonder startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo niveau 2) krijgen bezoek van een Matchmaker, thuis of op een ontmoetingsplaats voor jongeren. De Matchmaker brengt de jongeren in contact met instanties die hen verder kunnen helpen.

Wethouder Peter Heijkoop van contactgemeente Dordrecht: “We willen dat deze jongeren actief aan de slag gaan met het opbouwen van hun toekomst. Een baan of goede opleiding is hiervoor de basis. Met deze gezamenlijke aanpak kunnen we de jongeren beter in beeld krijgen en ze helpen bij het vinden van werk of een opleiding.”

De MatchMakers zijn afkomstig van de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres (Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) en het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Zuid Holland Zuid van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Op 1 oktober 2016 gaan zij van start.

Antwoord

De organisaties geven hiermee een antwoord op de vraag van de ministers Asscher en Bussemaker aan alle RMC’s en arbeidsmarktregio's in Nederland om binnen hun bestaande jeugdwerkloosheidsaanpak de positie van jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze jongeren komen moeilijk aan een baan en zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. In de arbeidsmarktregio's Drechtsteden en Gorinchem gaat het in totaal om bijna 2000 jongeren.

Matchmaker

De aanpak bouwt voort op de 'Inhaalslag Oud-Voortijdig Schoolverlaters', waarmee de Dienst Gezondheid en Jeugd en Stichting Werkshop in maart 2016 zijn gestart. In de eerste vier maanden zijn 42 jongeren aan een baan of opleiding geholpen. Er gaan nu meer MatchMakers aan de slag en zij breiden hun werkzaamheden uit naar de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Deelnemers

Dienst Gezondheid en Jeugd, Sociale Dienst Drechtsteden, Avres, LeerWerkLoket Drechtsteden, LeerWerkLoket Alblasserwaard Vijfheerenlanden, programma arbeidsmarktbeleid Drechtsteden, programma arbeidsmarktbeleid Gorinchem, UWV, RMC contactgemeente Dordrecht.

Dit persbericht is verzonden door contactgemeente Dordrecht namens de deelnemende organisaties.

Dordrecht, 15 september 2016

Deel: ' Nieuwe aanpak om kwetsbare jongeren aan werk of opleiding te helpen '


Lees ook