Provincie Groningen


Groningen, 31 maart 1999 Persbericht nr. 75

Nieuwe afslag voor Westerhornerweg bij Grijpskerk

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de aansluiting van de Westerhornerweg op de Friesestraatweg aan te pakken. Er wordt een linksafvak aangelegd voor het verkeer dat vanuit Grijpskerk komt. Met deze voorziening wil de provincie de verkeersveiligheid op deze plek verbeteren. De werkzaamheden zijn voor deze zomer klaar en passen in de aanpak van het project 'Friesestraatweg veilig'.

De aansluiting Westerhornerweg ligt ongeveer 500 meter ten oosten van de verkeerslichten in Grijpkerk. Om van de Friesestraatweg op de Westerhornerweg te komen moet men in de huidige situatie stoppen op de rijstrook. Dat heeft geleid tot een aantal bijna ongevallen door het optrekkend verkeer. Van de zijde van de bewoners van de Westerhornerweg is op de aanpak van de aansluiting aangedrongen. Gedeputeerde Fennema is kortgeleden in een gesprek met de bewoners tot overeenstemming gekomen over de veranderingen. Nu wil de provincie met het extra linksafvak deze situatie veiliger maken. De kosten van de werkzaamheden bedragen f 75.000.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het Actieplan verkeersveiligheid Provinciale wegen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe afslag voor Westerhornerweg bij Grijpskerk '
Lees ook