Gemeente Alphen aan den Rijn


Nieuwe algemene subsidieverordening 2002 en nieuwsbrief subsidies 2003

Op 1 april 2002 is de nieuwe Algemene subsidieverordening 2002 Alphen aan den Rijn (Asv) van kracht geworden. De gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar een meer duidelijke en meer efficiënte subsidierelatie met de instellingen. Om dit te bereiken zijn in de verordening eenduidige procedurele richtlijnen opgenomen en wordt met ingang van het jaar 2003 met een nieuwe subsidiesystematiek gewerkt voor de éénmalige subsidie, de waarderingssubsidie, de budgetsubsidie en de investeringssubsidie. Voor deze subsidievarianten zijn standaardregels opgesteld voor de instellingen die voor een subsidie in aanmerking willen komen. De regels betreffen o.a. de indieningsdatum van de subsidieaanvraag en het gebruik van standaard aanvraagformulieren voor de subsidieaanvraag.

De nieuwe subsidiesystematiek, wordt toegelicht in de Nieuwsbrief subsidies 2003. In de Nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* de verschillende subsidievarianten


* de manier van het aanvragen van deze subsidies

* wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag

* de beoordeling van de aanvraag


* de vaststelling van de aanvraag.

De nieuwe standaard aanvraagformulieren zijn bij de nieuwsbrief gevoegd, zodat duidelijk wordt waaraan moet worden voldaan en welke gegevens ingevuld moeten worden.

De Nieuwsbrief is op te vragen bij het afdelingssecretariaat van de afdeling AMWZ, Stadskantoor, Castellumstraat 6, telefoonnummer 0172-481 314. U kunt de nieuwsbrief ook vinden op deze site onder nieuwsbrief subsidies 2003 .

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 29 mei 2002 laatste wijziging

Deel: ' Nieuwe algemene subsidieverordening 2002 Alphen a/d Rijn '
Lees ook