Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=419433Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht
Datum: 20 augustus 2001
Kenmerk: 099/01

AMBASSADEURSBENOEMING: Drs R. Bosscher/ Sarajevo

Binnenkort is de benoeming te verwachten van
drs R.(Rob) Bosscher(55), tot voor kort werkzaam
als ambassaderaad bij Harer Majesteits Ambassade
te Bangkok, tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Bosnië-Herzegovina, met standplaats Sarajevo. De heer Bosscher zal in Sarajevo drs F. Racké opvolgen, die voor een andere functie in aanmerking is gebracht.

///NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer gegevens:
Afdeling Persvoorlichting (DVL/PE),
Directie Voorlichting en Communicatie
tel. (070) 348 41 89 (Frank de Bruin)


----

===

Deel: ' Nieuwe ambassadeur in Bosnië-Herzegovina '
Lees ook