Siemens Nederland N.V.

Persbericht

ICS 0599.007

Den Haag, dinsdag 1 juni 1999

Nieuwe applicatie voor de Rabobank door toolkit ProTopas

Siemens zal met de toolkit ProTopas de self-service omgeving van de Rabobank Nederland vernieuwen. De contractondertekening heeft inmiddels plaatsge-vonden. Met de toolkit wordt de nu bestaande applicatie herschreven. In eerste instantie zullen de applicaties worden geïmplementeerd op het geldautomaten-platform van de Rabobank. Onder leiding van Siemens Nederland, Retail & Banking Systems, is een internationaal team van ontwikkelaars bezig met het project dat aan het eind van dit jaar wordt opgeleverd.

Rabobank heeft met het oog op de snel voortschrijdende ontwikkelingen op het terrein van de self-service besloten de bestaande applicatie te vervangen door een moderne, object georiënteerde. Het voordeel is onder andere dat de bank nu veel sneller in staat is om nieuwe functies op haar apparaten beschikbaar te stellen. Toekomstige ontwik-kelingen zijn dan op een vrij eenvoudige manier te installeren.

De ontwikkeltool en dus ook de applicatie sluit aan op de WOSA/XFS standaard. De grote self-service leveranciers zijn gekomen tot deze open standaard die dient als interface waarop alle self-service devices aansluiten. Belangrijk voordeel voor de banken is dat zij hierdoor minder afhankelijk zijn in hun keuze voor de hardware. Deze zal immers altijd voldoen aan de overeengekomen standaard. Technologisch gezien staat niets de invoering van een multi vendor beleid in de weg, waardoor de bank ook in haar hardware-beleid de gewenste flexibiliteit en besparingen kan realiseren.

Rabobank is in Nederland de eerste bank die deze stap voorwaarts maakt. Internationaal hebben reeds diverse banken een vergelijkbare keuze gemaakt. Barclays Bank in Engeland en Svet Banken in Zweden zijn hiervan bekende voorbeelden.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
Siemens Nixdorf Retail & Banking Systems
Simone Klippel, Tel. (070) 333 1593

Nadere inlichtingen voor de redactie:
Siemens, afdeling persvoorlichting
Sandra Strotkamp, Tel. (070) 333 1433

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Nieuwe applicatie Siemens voor Rabobank '
Lees ook