Provincie Utrecht

Persbericht

Nieuwe archiefinspecteur provincie Utrecht

18-3-2003
GS stellen voor om mw. drs. I. (Irmgard) Broos te benoemen tot de nieuwe archiefinspecteur van de provincie Utrecht. Zij neemt daarmee per 1 april a.s. de plaats in van mw. N. Erkelens-Buttinger, die deze functie ruim 20 jaar heeft vervuld

Irmgard Broos studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daarna volgde zij een opleiding aan de Hogere Archiefschool in Den Haag. Zij werkte daarop o.a. bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Utrechts Archief, waar zij onder meer een bronnengids publiceerde over Utrecht in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2002 is zij adjunct-archiefinspecteur bij de provincie Utrecht. In haar nieuwe functie zal zij zich de komende tijd met name bezig houden met de vorming van de nieuwe regionale historische centra in de provincie.

Het benoemingsvoorstel van GS wordt op 31 maart a.s. behandeld in de vergadering van de statencommissie Bestuur en Middelen.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030-258 31 96 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe archiefinspecteur provincie Utrecht '
Lees ook