Provincie Drenthe


Wegwerkzaamheden aan N855 en N371

Assen, 22 juni 1999
Persberichtnummer 99-118Nieuwe asfaltlaag voor weg Dieverbrug - Diever

Op maandag 28 juni as. start de provincie met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de N855 tussen Dieverbrug en Diever. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends, gedurende drie opeenvolgende nachten. Op genoemde tijden is de weg afgesloten voor verkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers. Omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven. Overdag is de weg toegankelijk voor al het verkeer. Ook de aan de weg grenzende opritten en aansluitingen van zijwegen worden opnieuw bestraat. In totaal zal het verkeer ongeveer twee weken hinder ondervinden van de activiteiten.

Reconstructie N371 ter hoogte van Geeuwenbrug Vanaf maandag 28 juni as. werkt de provincie aan de reconstructie van de weg Assen- Meppel ter hoogte van Geeuwenbrug (N371). Meerdere verkeersremmende maatregelen worden getroffen zoals het versmallen van de weg tot zes meter en de aanleg van verkeersdrempels. Het verkeer wordt ter plekke geregeld met verkeerslichten. Ook wordt de weg voorzien van nieuw asfalt. Laatstgenoemde activiteit vindt waarschijnlijk plaats in de periode vijf tot en met twaalf juli, en zal 's nachts worden uitgevoerd. De weg wordt in die periode, van zeven uur 's avonds tot zes uur 's morgens, afgesloten voor verkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers. Omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven. De brug over de Drentsche Hoofdvaart, eveneens Geeuwenbrug genaamd, is tijdens de gehele periode afgesloten voor motorvoertuigen. Ook op deze plaats zijn omleidingsroutes aangegeven. Het totaal aan werkzaamheden is 30 juli afgerond.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Nieuwe asfaltlaag voor weg Dieverbrug - Diever '
Lees ook