Gemeente Groningen

Nieuws

maandag 22 juli 2002

Nieuwe begroting plan Paddepoel Zuidwest

De begroting voor het herstructureringsplan Paddepoel Zuidwest (Grote Beerstraat en omgeving) wordt herzien. De herstructurering gaat meer kosten dan begroot is.

Dat komt door niet geraamde bijdragen in de herinrichting van binnenterreinen, hogere bijdragen in de kosten van diverse bijdragen, aanpassingen van de kosten van planontwikkeling en voorbereiding en toezicht in de voorbereidende fase en overige kostenstijgingen die de laatste jaren hoger zijn dan destijds geraamd.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een aanvullend krediet van 1.116.000 euro beschikbaar te stellen. In december 2000 verleende de raad al een krediet van 11.980.000 euro.

Deel: ' Nieuwe begroting plan Paddepoel Zuidwest Groningen '
Lees ook