STICHTING LOSCH

Nieuwe behandeling van Stotteraars

Stotteren is een ellendige stoornis die veel voorkomt. Minstens één op de twintig kinderen heeft een periode dat het stottert. Eén op de honderd mensen stottert levenslang. In Nederland en Vlaanderen zijn dat er bij elkaar ruim tweehonderdduizend. Een stad vol. Driekwart van de stotteraars is man.

Eén van hen is Hans Colombijn. Hij is degenen die met Stichting Lösch (spreek uit: Lusjh) is begonnen. Behalve stotteraar is hij ook psycholoog/psychotherapeut. i.o. Het team van Lösch bestaat uit psychologen, logopedisten en stotteraars. Lösch is de enige stottertherapie met een dergelijk breed samengesteld team. Een tweede punt waarop Lösch zich onderscheidt is de dramatherapie, die in al haar therapieën is opgenomen. Toneel is een krachtig middel om los te komen uit vastgeroeste patronen en om kanten in jezelf te ontdekken die door het stotteren ondergesneeuwd zijn geraakt. Toneel draagt bovendien bij aan de gezelligheid, het plezier, dat Lösch kenmerkt en door ons belangrijk wordt geacht. Lösch heeft therapieën voor de leeftijdsgroepen 12/13 jaar, 14/15 jaar 16/17 jaar en 18 jaar en ouder. Het doel van de jongerengroepen is meer zelfvertrouwen krijgen. Voor volwassenen zijn er drie verschillende therapieën met verschillende doelen: Makkelijker Stotteren (doel: losser gaan stotteren en met minder angst), Spreektechnische Therapie (doel: vloeiender leren praten), Persoongerichte therapie (doel: vloeiend praten persoonseigen maken)

U bent welkom op onze opening met drankjes en hapjes op vrijdag 29 januari van 17:00 tot 19:30 uur. Wittevrouwensingel 100, 3514 AM Utrecht.

Deel: ' Nieuwe behandeling van stotteraars '
Lees ook