Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 28 JUNI 2002

Nieuwe beheersovereenkomst met IMEC voor 5 jaar

De Vlaamse regering keurde op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Dirk VAN MECHELEN de nieuwe beheersovereenkomst met het Interuniversitair Micro- Elektronica Centrum goed.

In het kader van deze beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het Leuvense IMEC, zal IMEC een jaarlijkse dotatie ontvangen van 33,32 miljoen euro wat een toename is van 4,65 miljoen euro t.o.v. 2001. De looptijd van de beheersovereenkomst is vijf jaar en loopt van 1 januari 2002 tot 31 december 2006.

Deze nieuwe beheersovereenkomst volgt op een zeer positieve beoordeling die IMEC vorig jaar kreeg na een grondige doorlichting door externe consultants in opdracht van de Vlaamse overheid. In deze beoordeling wordt IMEC geprezen voor haar baanbrekend werk inzake onderzoek en ontwikkeling in het domein van micro- elektroncia, haar internationale uitstraling, haar impact op Vlaanderen en haar origineel business model dat gebaseerd is op het delen van kosten, risico en intellectuele eigendomsrechten.

Met de ondertekening van deze beheersovereenkomst vraagt de Vlaamse regering IMEC inspanningen te leveren om:
- een centrum van uitmuntendheid te blijven op wereldniveau op het vlak van onderzoek in de micro- elektronica;

- op een meer interactieve en multidisciplinaire manier samen te werken met de universiteiten met de klemtoon op gemeenschappelijke onderzoeksdoelstellingen voor de ontwikkeling van de technologieën van morgen;
- de samenwerking met de Vlaamse bedrijven en KMO's zowel binnen als buiten de ICT-sector te versterken.

Om deze laatste opdracht te vervullen, richtte IMEC begin dit jaar een nieuwe afdeling "Industrialisatie en Incubatie" op. Deze heeft als doelstelling IMEC's talent, know-how en technologie maximaal te laten doorstromen naar de Vlaamse KMO's en zo de Vlaamse bedrijven te versterken via proces- en productinnovatie. Daarnaast zal IMEC zijn inspanningen om spin-offs op te richten versterken door de onderzoeksresultaten marktrijp te maken voor een nieuw bedrijf via incubatie.

Het Vlaams onderzoek naar micro-elektronica bevond zich op een kruispunt. Met deze structurele ondersteuning wil de Vlaamse regering dat IMEC het belangrijkste Europees kenniscentrum in deze sector wordt.

Om deze ambitie extra te ondersteunen voorziet Vlaams minister van Innovatie Dirk Van Mechelen een éénmalige investering van 37,184 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe cleanroom. Hiermee zal IMEC gewapend zijn om de uitdagingen van de volgende decennia aan te pakken. Deze toelage, die een gedeelte van de totale investering dekt, betekent een krachtig signaal van de Vlaamse overheid naar internationale industriële partners en naar de Europese commissie om hen aan te sporen mee te investeren in dit nieuwe initiatief.

persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Nieuwe beheersovereenkomst met IMEC voor 5 jaar '
Lees ook