Gerechtshof ArnhemNieuwe belastinguitspraken van het gerechtshof Arnhem, week 37
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 12-09-2001

99/01264
Motorrijtuigenbelasting.
Nu het houderschap van belanghebbendes rechtsvoorganger eerst na 1 januari 1994 is ontstaan, zijn de zogenoemde grootwagenpark-arresten niet van toepassing.

zie voor uitspraak:
AD3493

99/03270
Onroerendezaakbelastingen.
Kosten van aanleg en instandhouding van het rioleringsstelsel mogen uit de algemene middelen worden bekostigd.

zie voor uitspraak:
AD3494

99/01817
Baatbelasting.
Door de gemeente Epe genomen bekostigingsbesluit baatbelasting kan niet door de beugel.

zie voor uitspraak:
AD3495

99/01866
Motorrijtuigenbelasting.
Zorvuldigheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel staan heffing naar het tarief van personenauto's in de weg.

zie voor uitspraak:
AD3496

99/00597
Internationaal belastingrecht.
Het tariefverschil tussen Nederland en Duitsland in combinatie met de gehanteerde "voorkomingsmethode" betekent een hogere heffing dan wanneer belanghebbende zijn inkomen louter in Nederland zou hebben verdiend. Dit is niet strijdig met het EG-recht.

zie voor uitspraak:
AD3497

Deel: ' Nieuwe belastinguitspraken gerechtshof Arnhem - week 37 '
Lees ook