Gerechtshof ArnhemNieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 25
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 18-06-2002


01/00897
Omzetbelasting.
Keurloongelden kunnen niet als uitschotten van belasting worden aangemerkt. Dit omdat belanghebbende niet de werkelijke keurloonkosten doorberekent, maar een aandeel in de totale kosten van keuringen.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4082

00/01439
Inkomstenbelasting.
Rechtsbijstandkosten terzake van een voorlopige voorzieningenprocedure in verband met toestemming om op eigen landgoed te kunnen worden begraven, vormen aftrekbare uitgaven van overlijden.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4146

00/00852
Inkomstenbelasting.
De door belanghebbende in verband met een ernstige ziekte van zijn echtgenote opgenomen verlofuren vormen geen ziektekosten.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4110

00/01114
Inkomstenbelasting.
De kosten verbonden aan door een uitzendkracht verleende kinderopvang kunnen niet als buitengewone lasten in aftrek worden gebracht.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4113

00/00714
Inkomstenbelasting.
Financieringsrente van negatieve inkomsten dient voor de toepassing van artikel 35 Wet IB '64 niet anders te worden behandeld dan financieringskosten van aftrekbare kosten.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4122

00/01692
Inkomstenbelasting.
De door belanghebbende, een vluchteling uit Koerdistan, aan zijn verwanten in Koerdistan via een geldkoerier betaalde bedragen ter zake van levensonderhoud kunnen in aftrek worden gebracht.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4124


01/00437
Motorrijtuigenbelasting.
Bij het bepalen van de verschuldigdheid van motorrijtuigenbelasting is de tenaamstelling in het kentekenregister doorslaggevend. Een eventuele verkoop van het voertuig doet daaraan niet af.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4125

00/1359
Inkomstenbelasting.
De kosten verbonden aan de door belanghebbendes echtgenote gevolgde cursus "Hoger Opgeleide Allochtonen" vormen aftrekbare studiekosten.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4127

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 25 '
Lees ook