Gerechtshof ArnhemNieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 26
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 24-06-2002

00/01098
Inkomstenbelasting.
Een in verband met de ziekte van belanghebbendes echtgenote aangeschaft QRS-apparaat vormt een hulpmiddel. De kosten zijn derhalve aftrekbaar.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4377

99/03075
Vennootschapsbelasting.
De overdracht van pensioenverplichtingen in het kader van een taxplanningroute vormt in het onderhavige geval geen verkapte uitdeling.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4389

00/00477
Verontreinigingsheffing.
Heffing terzake van een vrijstaand gastenverblijf is terecht.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4391

99/03451
Verontreinigingsheffing.
Een doorgaans droogstaand slootje met een breedte en diepte van ongeveer 30 cm vormt geen oppervlaktewater.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4394


01/02049
Onroerendezaakbelasting.
Het staat een gemeente vrij de kosten van het rioleringsstelsel te verhalen via de heffing van onroerendezaakbelasting.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4395

99/03426
Wet WOZ.
Een onjuiste objectafbakening kan niet via een beschikking ex artikel 19 juncto artikel 25 Wet WOZ worden hersteld.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4396


01/01993
Inkomstenbelasting.
Speciale plafonds en parket tegen huisstofmijt vormen geen hulpmiddelen, zodat de daaraan verbonden kosten niet in aftrek kunnen worden gebracht.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4397


01/01930
Inkomstenbelasting.
Compromis ter zitting leidt tot aftrek van kosten van levensonderhoud.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4402

00/00553
Inkomstenbelasting.
Belanghebbendes hond vormt geen hulpmiddel in de zin van de buitengewone lastenregeling. De kosten van voeding en verzorging zijn derhalve niet aftrekbaar.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4404


01/00075
Milieuheffing.
De door belanghebbende gehuurde kamer, zonder keuken- en sanitaire voorzieningen, vormt geen afzonderlijk perceel.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4407


01/01872
Inkomstenbelasting.
Overbrenging bedrijfsopstallen met ondergrond naar privé-vermogen dient te geschieden tegen de volle waarde in het economische verkeer vrij van verhuur en gebruik.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE4412

Deel: ' Nieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 26 '
Lees ook